Brändi

Tulosta Twitter Facebook Delicious LinkedIn
imagine tagline

Parannamme elämänlaatuamme kehittämällä koko ajan uusia ideoita ja toimintatapoja. Muutos perustuu uutta luovaan ajattelutapaan. Se on yksi Ricohin keskeisistä toimintamalleista.

Nämä kaksi sanaa kuvaavat, kuinka arvostamme yhteistyötä, tapaa, jolla tuotamme lisäarvoa asiakkaidemme yrityksille ja sitä, kuinka toimimme vuorovaikutuksessa markkinoiden kanssa.

Sanat ilmaisevat uskoamme yksilöiden ja organisaatioiden luovuuteen, panostustamme luovaan ajatteluun ja positiivisiin tuloksiin.

Kun halutaan kehittää liiketoimintaa ja henkilöstön kollektiivista osaamista ja mielikuvitusta, ratkaisu on näissä kahdessa sanassa: imagine. change.

Se on enemmän kuin pelkkä iskulause.
Se on Ricohin toiminnan ja siitä saatujen kokemusten olennainen ydin.

Imagine boxes

Ylös

Yrityksen brändin tarina

Yrityksen, valtion ja jopa maapallon suurin voimavara on ihmisten mielikuvitus. Luova ajattelu ja yhteistoiminta ovat menetelmiä, joilla ihmiset voivat parantaa yhteisöjen elämää ja keskinäistä vuorovaikutusta.

Vakaa usko luovien ideoiden voimaan on ollut alusta alkaen Ricohin tärkeä voimavara. Yhtiön perustaja Kiyoshi Ichimura kokosi avukseen ainutlaatuisen ajattelijoiden ryhmän, jonka motiivina oli ammattiylpeys ja joka kieltäytyi uskomasta perinteiden asettamiin rajoihin. He visioivat maailman, jossa tietoa voidaan kopioida tarkkaan ja jakaa tulos yhdellä napin painalluksella – heidän maailmassaan tärkeä liiketoimintatieto on saatavilla jatkuvasti ja joka paikassa.

Ricoh toteutti tämän vision luomalla kokonaisuuden, joka perustui eri tekniikoiden, insinööritaidon ja laadukkaan valmistuksen yhteisvoimaan. Yhtiön tulostimet, kopiokoneet ja faksit olivat toimistoautomaation ajan ehdotonta kärkeä ja mullistivat liiketoiminnan kehityksen. Viime aikoina asiakirjojen hallintapalvelut ovat vakiinnuttaneet Ricohin maineen globaalina asiakirjaprosessien asiantuntijana.

Nykyisin Ricoh on kansainvälinen yhtiö. Se toimii asiakkaidensa kanssa täydellisessä kumppanuussuhteessa tuottaen poikkeuksellisen laadukkaita palveluja. Ricohin teknisen osaamisen ja IT-toimintojen hallinnan ansiosta yhteistyökumppanimme ovat pystyneet alentamaan kustannuksiaan, vähentäneet jätteen määrää ja modernisoineet prosessejaan – ja samalla heidän omat asiakkaansakin ovat hyötyneet tästä edullisimpina palveluhintoina. Toimintojen kehityksen myötä henkilökunnalle on jäänyt enemmän aikaa luovalle ajattelulle, ja siten tiedonjakamisprosesseista on voitu kehittää uusia muotoja. Tämä on esimerkki Ricohin tavasta luoda muutosvoimaa, joka on sekä syvällistä että kestävää.

Ricoh ennakoi aina tulevaa. Me suunnittelemme ja kehitämme eri alojen asiakaskohtaisia tuotteita ja palveluja sekä kasvaville markkinoille että kaikenkokoisille yrityksille. Me luomme ratkaisuja, jotka vastaavat paikallisiin tarpeisiin ja antavat uutta voimaa vakiintuneisiin tiedon jakamisen muotoihin. Pilveen perustuvan infrastruktuurin, etävalvonnan ja muiden innovaatioidensa ansiosta Ricoh tekee tiedosta liikkuvampaa ja henkilökohtaisempaa. Lisäksi Ricohin kuluttajatuotteet laajentavat ihmisten ja heitä ympäröivän maailman interaktiivisuutta muun muassa palkittujen digikameroidemme ja verkon kautta toteutettavien tallennuspalvelujemme ansiosta.

Ricohin näkemyksen mukaan yritykset, yhteiskunnat ja planeettamme ovat keskinäisessä suhteessa. Tavoitteenamme on olla yhtiö, jossa työskentelevät ovat ylpeitä työstään ja haluavat oma-aloitteisesti rohkaista muitakin ympäristövastuulliseen kasvuun kaikin mahdollisin tavoin.      Linkittämällä oman sitoutumisensa ja uutta luovat liiketoimintastrategiat Ricoh haluaa edistää kehitystä, joka on kannattavaa ja ympäristön kannalta kestävää sekä yhtiön omassa toiminnassa että asiakkaidensa toimipaikoissa.

Ricoh auttaa joka päivä eri puolilla maailmaa ihmisiä valjastamaan kollektiivisen mielikuvituksen voimansa, jolloin tuloksena on tuottava, miellyttävä ja ympäristön kannalta kestävä elämänlaatu.

Ylös