Accessibility

Sivuston saavutettavuuden suunnittelussa on pyritty noudattamaan British Standards Institutionin ohjeistusta PAS 78 sekä yleisiä saavutettavuusstandardeja. Sivustolla käytetään myös verkkosisältöteknologioita kuten Flash ja QuickTime, jotka on tarvittaessa varustettu tekstivastineella. Sivusto noudattaa pääsääntöisesti kansainvälisiä verkkosisällön saavutettavuusohjeita (WCAG) vähimmäistasolla "A".