Terveydenhuolto

Tulosta Twitter Facebook Delicious LinkedIn

Healthcare Infographic ImageLaaja-alainen ja laadukas terveydenhuolto kuuluu kaikille. Väestön ikääntyminen kuitenkin asettaa terveydenhuollolle jatkuvasti lisää haasteita. Palveluntarjoajien on vaikeaa hoitaa jatkuvasti kasvavia potilasmääriä monimutkaisessa ympäristössä.


Muutoksiin sopeutumisen myötä myös terveydenhuollon järjestelmät ja prosessit ovat muuttuneet entistä monimutkaisemmiksi. Uudenlaisten ratkaisujen, kuten etälääketieteen ja -terveydenhuollon sekä sähköisten terveystietokantojen yleistyessä tarvitaan luotettavia ja helppokäyttöisiä 24/7-järjestelmiä. Säädökset, joiden mukaan potilailla on oikeus valita terveydenhuoltopalvelujensa tarjoaja ja paikka, lisäävät potilastietojen hallinnan työtaakkaa entisestään.


Terveydenhuollon palveluntarjoajat vastaavat haasteisiin edellyttämällä parempaa suorituskykyä ja palveluja, joiden painopiste on teknologiassa ja tiedonhallintaprosesseissa. Ricoh tiedostaa, että terveydenhuoltosektorilla ratkaisuilta edellytetään virheetöntä toimintaa ja helppokäyttöisyyttä alusta lähtien, jotta terveydenhuollon palveluntarjoajia voidaan auttaa muuttamaan prosesseja Ricohin strategiasuunnitteluun, johtamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvän asiantuntemuksen avulla.

Ricoh ottaa huomioon terveydenhuollon haasteet ja mahdollisuudet tarjoamalla erilaisia palveluja ja ratkaisuja, joille kaikille on ominaista tehokkuus:

  • Tulostusympäristön optimoinnilla voidaan säästää henkilöstön työaikaa ja keskittyä potilaiden terveyteen ja tyytyväisyyteen. Ratkaisu vähentää työntekijöiden tarvitsemien järjestelmien ja laitteiden määrää. 

  • Asiakirjojen elinkaarta voidaan parantaa hallinnoitujen asiakirjapalvelujen  toimittamalla räätälöidyllä ratkaisulla, jonka ansiosta yrityksessäsi oikeat ihmiset saavat oikeat tiedot oikeaan aikaan.

  • Potilaille voidaan tarjota erinomaista palvelua tehostamalla IT- ja hallintoresurssien käyttöä. Ricohin älykäs etähallintaratkaisu sisältää erilaisia työkaluja, joilla laitteita voidaan valvoa ja hallita etäkäytöllä yhdestä ainoasta pisteestä.

  • Varmista, että asiakirjanhallinta toteutetaan organisaatiossasi mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tarjoamme käyttöösi oikean teknologian ja palvelut, joiden avulla voit täyttää potilaiden vaatimukset ja kasvattaa liiketoimintaasi.

Ricohin ratkaisuilla voidaan lisätä terveydenhuollon toimintojen automatisointia, keskittämistä ja tehostamista. Jotta potilaille voitaisiin tarjota yksilöllisempiä terveydenhuoltopalveluja, ratkaisujen painopiste on digitoinnissa, logistiikassa ja järjestelmäintegraatiossa. Esimerkkejä Ricohin toimituksista:

  • Potilaiden hoito parani USP & QUIRON Hospital Groupin otettua käyttöön Ricohin sähköisen terveystietojärjestelmän. Tietojen jakaminen on tehokkaampaa, potilaiden tietoturva on parantunut ja hallinnolliset kustannukset ovat vähentyneet strategisen asiakirjakonsultoinnin ansiosta.

  • Saksalaisen Klinikum Offenbach-sairaalan toiminta tehostui ja asiakirjakustannukset vähenivät 35–40 prosentilla, kun sovellettiin hallinnoitujen asiakirjapalvelujen periaatteita. Sopivankokoisella ratkaisulla selkeytettiin asiakirjojen käsittelyprosesseja, tehostettiin toimintaa ja vähennettiin laitteiden lukumäärää.

  • Ricoh kehitti räätälöidyn digitaalisen asiakirjahallintajärjestelmän, joka kattaa sekä potilastiedot että hallinnolliset prosessit. Järjestelmä integroitiin Katholische Hospitalvereinigung Weser-Eggen käytössä olevaan IT-infrastruktuuriin. Kyseisellä terveydenhuoltoalan yrityksellä on Saksassa useita toimipaikkoja.

Lisätietoja saat napsauttamalla kunkin edellä olevan esimerkin yhteydessä olevia linkkejä tai kohdasta Terveydenhuollon esimerkkitapaukset.

Ylös

Upota

Ylös

Tarvitsetko apua?
Voit jättää pyynnön täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

Ylös

Lisää tietoa

Humans & Machines

Economist Intelligence Unit. Humans and machines