Hallinto ja käytännöt
About us

Hallinto ja käytännöt

Ricohin hyvän hallintotavan ylläpitäminen

Työskentelemme jatkuvasti vahvistaaksemme yrityksemme hallintoa ja käytäntöjämme sen mukaisesti, että voimme toteuttaa sitoumustamme harjoittaa liiketoimintaa korkeimpien eettisten ja luotettujen standardien sekä lakien ja alan säädösten mukaisesti.
 
Toimittajien toimintaohjeemme takaavat, että työskentelemme vain niiden kanssa, jotka noudattavat samoja standardeja. 

Toimintatapamme

NOUDATAMME TOIMINNASSAMME SEURAAVIA KÄYTÄNTÖJÄ:

Toimitusketjun hallinta

Työskentelemme aktiivisesti harjoittaaksemme liiketoimintaamme vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja eettisesti toimitusketjumme kaikissa vaiheissa. Teemme tämän seuraavasti:

Toimittajan toimintaohjeet

areo

Meillä on kattava toimittajien toimintaohje

Ricoh Groupin toimittajien toimintaohjeet kattavat muun muassa ihmisoikeudet, ympäristönsuojelun ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimukseen perustuvan yhdistymisvapautta koskevan lausekkeen. Odotamme toimittajiemme noudattavan näissä ohjeissa esitettyä standardia.
Lataa toimittajan toimintaohjeet

Yhdistyneen kuningaskunnan nykyaikaisen orjuuden vastaisen lain läpinäkyvyyslausunto

areo

Ihmisoikeusriskien arviointi toimitusketjussa

Vuodesta 2017 lähtien olemme soveltaneet itsearviointimenetelmää, joka perustuu merkittäviin kansainvälisiin standardeihin YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien ohjeiden mukaisesti.
Lue Yhdistyneen kuningaskunnan modernin orjuuden lain läpinäkyvyyslausekkeemme saadaksesi lisätietoja.

Yritysvastuun itsearviointi

areo

Säännöllisten toimittajatarkastusten tekeminen

Olemme luoneet yritysvastuun itsearviointijärjestelmän, joka auttaa toimittajiamme toteuttamaan yrityksen "suunnittele, tee, tarkista, toimi" -prosessin. Näin varmistamme, että kaikki toimittajamme täyttävät samat ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua, terveyttä ja turvallisuutta sekä muita keskeisiä kysymyksiä koskevat standardit. Voimme myös tukea heitä kaikilla alueilla, jotka vaativat parannuksia standardien saavuttamiseksi.
Lue lisää

Konfliktimineraaleja koskeva sääntö

areo

Konfliktimineraaleja koskevan säännön noudattaminen

Tuemme Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitean (SEC) vuonna 2012 hyväksymää Conflict Minerals -sääntöä, joka vaatii yrityksiä paljastamaan Kongon demokraattisesta tasavallasta ja sitä ympäröivistä maista peräisin olevat konfliktimineraalit. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimitusketjumme läpinäkyvyyttä varmistaaksemme vastuullisen mineraalinhankinnan ja teemme vuosittain tutkimuksia vastuullisesta mineraalivarojen hankinnasta yhteistyössä toimittajiemme kanssa.
Lisätietoja