Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Toimitusketjun hallinta

Ricoh-konsernin menettelyohje toimittajille

Ricoh-konsernin menettelyohjeessa toimittajille (Supplier Code of Conduct) käsitellään mm. ihmisoikeuksia ja ympäristönsuojelua ja vuodesta 2016 lähtien se on sisältänyt myös yhdistymisvapautta koskevan lausekkeen Kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimuksen mukaisesti. Odotamme toimittajiemme noudattavan menettelyohjetta ja harjoittavan toimintaansa samojen eettisen vaatimusten mukaisesti.

Lue Ricohin menettelyohje toimittajille (Supplier Code of Conduct)

Ihmisoikeuksien huomiointi toimitusketjussa

Arvioimme toimitusketjuun liittyviä ihmisoikeusriskejä säännöllisesti tunnistaaksemme riskit ja asettaaksemme tavoitteita. Vuonna 2017 otimme käyttöön itsearviointimenettelyn, joka perustuu keskeisiin kansainvälisiin vaatimuksiin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää.

Toimitusketjumme ympäristövaikutusten vähentäminen

Meillä on 21 suurta tuotantolaitosta Japanissa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Kiinassa. Voidaksemme toimittaa tuotteita ja palveluita tehokkaalla ja kestävällä tavalla asiakkaillemme ympäri maailmaa noudatamme suunnittelussa, tietojärjestelmissä ja muissa toiminnoissa, kuten hankinnoissa ja kierrätyksessä, globaalisti koordinoitua menettelytapaa. Yhdenmukaistamalla prosessimme ja vähentämällä pakkauksista, kuljetuksista ja varastoinnista aiheutuvaa jätettä voimme vähentää toimitusketjumme ympäristövaikutuksia merkittävästi.

Lue lisää.

Toimittajien arviointi

Otimme vuonna 2009 käyttöön yhteiskuntavastuun itsearviointijärjestelmän, jonka avulla toimittajamme voivat toteuttaa arviointimenettelyn, jonka vaiheet ovat ”suunnittele, toteuta, tarkista ja toimi”. Arviointimenettelyn avulla voimme varmistaa, että kaikki toimittajamme täyttävät samat ihmisoikeuksia, ympäristönsuojelua, työterveyttä ja -turvallisuutta sekä muita keskeisiä osa-alueita koskevat vaatimukset. Tunnistamme itsearvioinnin tulosten perusteella mahdolliset kehittämisalueet ja tuemme toimittajia oikealle vaatimustasolle pääsemisessä.

Lue lisää.

Konfliktimineraalien hankinta

Olemme sitoutuneet noudattamaan Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitean vuonna 2012 hyväksymää konfliktialueilta peräisin olevia mineraaleja koskevaa säännöstöä. Säännöstön nojalla pörssilistattujen yhtiöiden on ilmoitettava ja raportoitava komitealle Kongon demokraattisesta tasavallasta ja sen naapurivaltioista peräisin olevien konfliktimineraalien käytöstä.

Kehitämme jatkuvasti toimitusketjumme läpinäkyvyyttä vastuullisten mineraalien hankintakäytäntöjen varmistamiseksi. Olemme myös aktiivinen jäsen vastuullisen mineraalikaupan työryhmässä (Responsible Minerals Trade Working Group), jonka perusti toukokuussa 2012 japanilaisen eletroniikka- ja tietotekniikkateollisuuden järjestö Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Olemme toteuttaneet vuodesta 2013 lähtien vuosittaisia mineraalihankinnan vastuullisuutta koskevia tarkastuksia toimittajiemme kanssa.

Lue lisää.

Vårt hållbarhetsengagemang

 • Yhteenveto kestävyystoimista

  Yhteenveto kestävyystoimista

  Me Ricohilla uskomme, että voimme rakentaa kestävämpää tulevaisuutta löytämällä sopivan tasapainon ihmisen, ympäristön ja talouden huomioimisen välillä YK:n tavoitteiden mukaisesti.

 • Ympäristö

  Ympäristö

  Emme tyydy vähentämään vain omaa ympäristöjalanjälkeämme, vaan autamme myös asiakkaitamme vähentämään heidän jalanjälkeään.

 • Hallinto ja käytännöt

  Hallinto ja käytännöt

  Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme luotettavalla tavalla ja noudattaen tiukimpia eettisiä vaatimuksia lakien ja alan säännösten mukaisesti.