Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Kestävä kehitys Ricohilla

Voidaksemme pitää kiinni sitoumuksestamme kestävään kehitykseen meidän on tunnettava oman toimintamme vaikutukset, asetettava tavoitteita ja toteutettava konkreettisia toimia. Haluamme auttaa ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia liiketoimintamme kautta. Siksi olemme toteuttaneet olennaisuusarvioinnin, jonka avulla olemme voineet priorisoida toimintaamme ja varmistaa, että tuotamme mahdollisimman suuren vaikutuksen. Lisäksi olemme laatineet liiketoimintastrategiamme mukaisia, koko yhtiötä koskevia ympäristötavoitteita ja toimintasuunnitelmia.

Sitoumuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2015 julkistamat kestävän kehityksen tavoitteet ovat 17 maailmanlaajuista tavoitetta, joiden tavoitteena on vastata merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kestävän kehityksen tavoitteet ovat kaikille valtioille ja liikeyrityksille suunnattu kehotus yhdistää voimansa ja etsiä ratkaisuja joihinkin maailman pakottavimmista yhteiskunnallisista ja ympäristöongelmista. Kaikki YK:n 193 jäsenvaltiota hyväksyivät kestävän kehityksen tavoitteet osana kestävän kehityksen Agenda2030-tavoiteohjelmaa.

Olemme sisällyttäneet kestävän kehityksen tavoitteet liiketoimintamme kasvustrategian ytimeen yhdenmukaistamalla toimintaamme koskevat kestävän kehityksen tavoitteet kaikkien liiketoimintojemme kanssa ja asettamalla selkeitä osatavoitteita voidaksemme mitata edistystämme.

Our approach to sustainability - SDG Goals


Liiketoiminnasta ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin

Toteutimme vuonna 2014 kattavan olennaisuusarvioinnin, jossa selvitimme, mitkä kestävään kehitykseen liittyvät ongelmat voivat muodostaa liiketoiminnallemme riskejä ja/tai mahdollisuuksia.


Sustainability - Our approach to sustainability - Materiality analysis


Olemme vakuuttuneita, että voimme löytää ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin liiketoiminnan kautta. Siitä syystä olemme tunnistaneet seitsemän painopistealuetta, jotka tukevat seuraavia 12:ta kestävän kehityksen tavoitetta:

Sustainability - Our approach to sustainability - Priorities

Seitsemän painopistealuetta ja sitoumuksemme

 1. Luovuutta työstä: autamme asiakkaitamme lisäämään "työn luovuutta" tarjoamalla heille digitaaliteknologiaa ja -palveluja.
 2. Elämänlaadun parantaminen: Tarjoamme terveydenhoidon ja koulutuksen alalla ratkaisuja, joissa hyödynnetään teknologioitamme, ja parannamme elämänlaatua tukemalla jatkuvasti yhteisöjen kollektiivista kehitystyötä.
 3. Hiilineutraali yhteiskunta: Pyrimme tekemään omista liiketoiminnoistamme hiilineutraaleja toteuttamalla laajoja energiansäästötoimia ja käyttämällä uusiutuvaa energiaa.
 4. Kiertotalous: Osallistumme kiertotalouden kehittämiseen edistämällä käytettyjen tuotteiden keräämistä ja kierrätystä sekä kierrätettyjen resurssien käyttöä maailmanlaajuisesti.
 5. Sidosryhmien sitoutuminen:  parannamme  yhteistyötä liikekumppaniemme kanssa ja luomme    win-win-suhteita, jotka hyödyttävät yritystämme, liikekumppaneitamme ja yhteiskuntaamme.
 6. Avoin innovointi: edistämme  avointa innovointia yliopistojen, tutkimuslaitosten ja liikekumppaneiden kanssa uuden arvon luomiseksi ja  sosiaalisten kysymysten ratkaisemiseksi tehokkaan tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen avulla.
 7. Monimuotoisuus ja osallisuus: olemme sitoutuneet luomaan monipuolisen ja osallistavan työpaikan, jossa työntekijät tuntevat olevansa arvostettuja työssä.


Puuttumalla näihin ongelmiin liiketoimintamme kautta osallistumme aktiivisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseen.

Alla olevassa kuviossa esitetään Ricohin seitsemän merkittävää asiaa sekä Ricohin kestävän yhteiskunnan periaatteiden (talouden, ihmisen ja ympäristön) välinen yhteys sekä osoitetaan, miten ne tukevat niitä 12:ta kestävän kehityksen tavoitetta, joihin me Ricohilla voimme vaikuttaa:

Sustainability - Our approach to sustainability - SDG Materiality

TapaustutkimusYhteistyö Utrechtin yliopisto kanssa – Interaktiivinen ja yhteistyöhön perustuva oppiminen

Utrechtin yliopisto katsoo teknologian voivan parantaa opiskelijoiden oppimiskokemusta merkittävästi. Olemme tehneet yliopiston kanssa yhteistyötä opiskelijoiden välisen yhteistyön tukemiseksi yliopiston opetus- ja oppimislaboratoriossa, jonka varustukseen kuuluu monia Ricohin tuotteita, kuten videoneuvottelulaitteet, Theta-kameroita, interaktiivisia tauluja ja projektoreita. Tämän vuosittaisen ohjelman tavoitteena on kehittää hankkeita ja toimia, joilla autetaan opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita hyödyntämään teknologiaa mahdollisimman tehokkaasti opetuksessa ja oppimisessa.

Maailmanlaajuiset ympäristötavoitteemme

Olemme asettaneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin sopimuksen mukaisia koko yhtiötä koskevia ympäristötavoitteita vuosille 2030 ja 2050 voidaksemme vähentää omien toimintojemme ympäristövaikutuksia ja tukeaksemme asiakkaitamme heidän ympäristövaikutustensa vähentämisessä.

Olemme sitoutuneet näiden tavoitteiden yhteydessä vähentämään 63 % kaikista tuotantolaitostemme, toimistojemme ja ajoneuvojemme välittömistä kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2030 mennessä ja 100 % vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi olemme sitoutuneet vähentämään uusien resurssien käyttöä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 93 prosenttia vuoteen 2050 mennessä.

Nämä tavoitteet on määritelty Ricohin ympäristöä koskevissa toimintasuunnitelmissa (Environmental Action Plans). Tällä hetkellä pyrimme kehittämään omia prosessejamme, järjestelmiämme ja infrastruktuuriamme oman ympäristövaikutuksemme vähentämiseksi.

Sitoumuksemme näiden suunnitelmien toteuttamiseen vahvistui, kun liityimme vuonna 2017 ensimmäisenä japanilaisyhtiönä RE100 -yhteistyöryhmään, jonka jäsenet ovat täysin uusiutuvan energian käyttöön sitoutuneita maailman johtavia yhtiöitä.

Työmme kestävän kehityksen alalla

 • Ihminen

  Ihminen

  Meille on tärkeää vaikuttaa myönteisellä ja pitkäaikaisella tavalla yhteisöihin, joiden helmassa elämme ja teemme työtä. Tutustu toimiimme.

 • Ympäristö

  Ympäristö

  Emme tyydy vähentämään vain omaa ympäristöjalanjälkeämme, vaan autamme myös asiakkaitamme vähentämään heidän jalanjälkeään.

 • Hallinto ja käytännöt

  Hallinto ja käytännöt

  Olemme sitoutuneet harjoittamaan liiketoimintaamme luotettavalla tavalla ja noudattaen tiukimpia eettisiä vaatimuksia lakien ja alan säännösten mukaisesti.