About us

Sosiaalinen vaikutuksemme

Positiivisen vaikutuksen tekeminen

Sosiaalinen vastuu on yksi keskeisimmistä perusperiaatteistamme – Rakasta lähimmäistäsi. Rakasta maatasi. Rakasta työtäsi. Nämä periaatteet ovat todellakin kestäneet aikaa. Ne ohjaavat tapaamme toimia ja varmistavat, että kaikella tekemällämme on maailmanlaajuinen myönteinen vaikutus niin ihmisiin kuin yhteisöihin. 
Tuemme aktiivisesti Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteita, joihin sisältyy sukupuolten tasa-arvon parantaminen (SDG 5). Lue uusin sukupuolten palkkaeroraporttimme täältä.
Developing our people

Kehitetään kansaamme

Panostamme laajasti ammatilliseen kehitykseen ja tarjoamme erilaisia johtamisohjelmia tukemaan uralla etenemistä, kuten Horizon (johtotason johtamisohjelma), Aurora (senioritason naisjohtajien ohjelma) ja Progress (ohjelma nouseville naisjohtajille).
 
Uskomme myös mentoroinnin voimaan ja osallistumme Women Ahead 30% Club -aloitteeseen. Se on kansainvälinen yritysten ja sektoreiden välit ylittävä naisten mentorointiohjelma.
Tutustu kehitysohjelmiemme täydelliseen luetteloon

Monimuotoisuus ja inkluusio

Olemme sitoutuneet luomaan monipuolisen ja monimuotoisen työpaikan, jossa työntekijät voivat tuoda todellisen itsensä työhön arvokkaasti ja kunnioittavasti. Lähestymistapamme keskittyy houkuttelemaan, kehittämään ja voimaannuttamaan työntekijöitämme, jotka ajavat Ricohin menestystä ja tekevät poikkeuksellisen hyvää tulosta asiakkaillemme.
 
Tämän helpottamiseksi muodostimme eri tehtävissä työskentelevistä ja eritaustaisista työntekijöistä ryhmiä, jotka edistävät osallisuutta, luovat yhteisöllisyyden tunnetta ja tarjoavat verkosto-, mentorointi- ja vaikuttamismahdollisuuksia liiketoimintatavoitteidemme mukaisesti.

Katso sukupuolten välisiä palkkaerotuloksia


Hyväntekeväisyyskumppanuudet

Teemme yhteistyötä useiden kansalaisjärjestöjen kanssa, mukaan lukien Prince’s Trust. Ne jakavat visiomme skaalautuvista ja kestävistä yhteiskunnallisista vaikutuksista. Kannustamme työntekijöitämme käyttämään vapaaehtoisvapaansa tukeakseen heikommassa asemassa oleviin ryhmiin kuuluvia henkilöitä esimerkiksi CV-kirjoitustyöpajoilla, haastatteluharjoituksilla, harjoittelumahdollisuuksien isännöinnillä, valmennuksilla ja mentorointiohjelmilla. 
 
EMEA-alueen sosiaalisten vaikutusten ohjelmamme antaa liiketoimintaa harjoittaville yrityksillemme itsenäisyyden valita omat kansalaisjärjestökumppanuutensa, jotka ovat Inkluusio työpaikalla -teeman mukaisia. Antamalla takaisin yhteisöillemme ja kehittämällä ratkaisuja, jotka mahdollistavat Työ tekijäänsä kiittää -vision toteutumisen, autamme ihmisiä parantamaan itseluottamustaan, saavuttamaan oman potentiaalinsa ja ottamaan seuraavan askeleen kohti menestyksekästä uraa.