Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Ympäristö


Ricohin näkökulmasta kestävä yhteiskunta on sellainen, jossa planeetta (ympäristö), ihmiset (yhteiskunta) ja tuotto (talouselämä) ovat tasapainossa. On mahdollista, että mineraaliraaka-aineet ehtyvät lähitulevaisuudessa, joten valmistusmenetelmät edistävät kestävää kehitystä vain, jos ne perustuvat raaka-aineiden uusiokäyttöön.

Kaiken toimintamme perustana on halu vähentää ympäristövaikutukset tasolle, joka on maapallon oman palautumiskyvyn rajoissa. Me teemme lujasti töitä pienentääksemme ympäristövaikutustamme maapallon kallisarvoisten raaka-aineiden säästämiseksi, energiankulutuksen pienentämiseksi sekä hiili- ja kemikaalipäästöjen vähentämiseksi.

Ricoh ja kiertotalous

Vuonna 1994 lanseerattu Ricoh Comet Circle edustaa käytännöllistä kiertotaloutta sekä organisaatiossamme että laajemmin myös taloudellisessa toiminnassamme, toimittajaverkostossamme ja tuotteidemme elinkaarissa.

Tavoitteenamme on:

Pienentää ympäristövaikutuksia

Ensin tunnistamme ympäristövaikutuksen tuotteen elinkaaren jokaisessa vaiheessa, ja otamme huomioon kaikki osapuolet – Ricoh-konsernin, toimittajat, asiakkaat ja kierrätyslaitokset. Näistä lähtökohdista pyrimme tukemaan ympäristöteknologian kehitystyötä sekä tuotteidemme uusintakäyttöä ja kierrätystä, jotta niiden ekologinen kokonaisvaikutus jäisi mahdollisimman vähäiseksi.

Edistää monitasoista kierrätysjärjestelmää

Käytetyt tuotteet ovat kallisarvoisia resursseja. Otamme vastaan käytetyt tuotteemme ja uusiokäytämme sekä kierrätämme niiden osat. Osat, jotka eivät sovellu uusiokäyttöön, kierrätetään korkealaatuisiksi materiaaleiksi. Toistamme syklin niin monta kertaa kuin on tarpeen pienentääksemme tarvetta uusille materiaaleille sekä vähentääksemme jätettä.

Luoda kumppanuuksia samalla tavoin ajattelevien yritysten kanssa

Työskentelemme yhdessä kumppaniemme kanssa vähentääksemme ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä valmistusprosessissa, parantaaksemme kuljetusten hyötysuhdetta ja edistääksemme ympäristömyötäistä markkinointia. Autamme myös kierrätyskumppaneitamme parantamaan kierrätettyjen raaka-aineiden laatua ja vähentämään prosessin kuluttamaa energiaa ja kustannuksia.

Kun tuotteemme lopulta päätyvät markkinoille, tarjoamme asiakkaille ja yhteisöille ratkaisuja, joiden avulla he pystyvät vähentämään toimintansa ympäristövaikutuksia.


Video: Ricohin Comet Circle -konsepti auttaa kehittämään entistä kestävämpää yhteiskuntaa

Ricohin Comet Circle -konsepti auttaa kehittämään entistä kestävämpää yhteiskuntaa

Ricoh ja kestävää kehitystä tukeva yhteiskunta – oma strategiamme

Oma sisäinen strategiamme on vähentää hiilidioksidipäästöjämme siten, että taso on enää 1/8 vuoden 2000 tasosta. Pyrimme saavuttamaan tavoitteen vuoteen 2050 mennessä, ja huomioimme strategiassamme kolme keskeistä osa-aluetta:

1. Raaka-aineiden säästäminen ja kierrätys

Hyödynnämme koko elinkaaren huomioivaa suunnittelua, jonka puitteissa vähennämme komponenttien käyttöä ja investoimme vaihtoehtoisiin raaka-aineisiin, kuten kasvipohjaisiin muoveihin ja biomassaväriaineisiin. Teemme yhteistyötä tehdäksemme laitteista pienempiä, yksinkertaisempia ja kevyempiä, ja kierrätys sekä uudelleenkäyttö ovat avainasemassa komponenttisuunnittelussa.

Vuodesta 2001 alkaen Euroopan tehtaillamme on ollut voimassa käytäntö, jonka mukaan mitään jätteitä ei saa päätyä kaatopaikalle asti – tämä merkitsee, että 100 % raaka-aineistamme otetaan talteen.

Kulutustarvikkeet, kuten värikasetit, jatkavat elämäänsä muoviruukkuina ja ratsastusvälineinä. Green-line-laitteemme valmistetaan loppuun käytetyistä laitteista, joten tuloksena on jopa 40 % pienempi hiilipäästötaso tuotteen koko elinkaarelta.

2. Energiansäästö

Hyödynnämme aurinkoenergiaa ja muita uusiutuvia energianlähteitä sähköntuotannossa, ja kehitämme jatkuvasti tuotantoprosessejamme pienentääksemme hiilijalanjälkeämme.

Jakeluvaiheessa valvomme huolellisesti hiilidioksidipäästöjä ja kehitämme jatkuvasti jakeluketjumme tehokkuutta.

3. Saasteenesto

Huolehdimme sekä ympäristöstä että tuotteitamme valmistavien ja niitä käyttävien henkilöiden terveydestä.

Kaikki tuotteemme täyttävät RoHS-direktiivin vaatimukset, mikä takaa, että markkinoille ei päästetä sähkölaitteita eikä elektroniikkaa, jos ne sisältävät kuutta keskeistä haitallista ainetta. Olemme myös kieltäneet kuusi muuta ainetta, jotka eivät tällä hetkellä ole luettelossa.

Noudatamme kemikaalien käyttöä koskevaa REACH-sopimusta (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), ja rekisteröimme sekä hallinnoimme huolellisesti kaikkia liiketoiminnassamme käytettäviä kemikaaleja. Olemme myös ottaneet käyttöön oman tiukan kemikaalien hallintajärjestelmän koko tuotantoketjussamme.


Ricoh Group's sustainable environmental management

Ricohin Comet Circle -konsepti auttaa kehittämään entistä kestävämpää yhteiskuntaa


Kaipaatko lisätietoa?

Globaali verkkosivustomme kertoo lisää ympäristöön liittyvistä visioistamme ja strategioistamme.

ricoh.com


Sustainability Management Services

Tutustu tapoihin, joilla voimme vähentää yrityksesi ympäristövaikutuksia ja liiketoimintaprosessiesi kustannuksia.

Sustainability Management Services