Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Loppukäyttäjän käyttöehtosopimus (EULA)

Käyttöehdot löytyvät tuotteen mukana toimitetusta dokumentaatiosta. Ricoh toimittaa kopion käyttöehdoista myös pyydettäessä.

Verkko-osoitteesta www.ricoh-support.com ladattavissa olevat tiedostot (sovellukset) ovat Ricoh-tuotteiden tukimateriaalia ja niiden omistaja on Ricoh Europe PLC, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, United Kingdom (“Ricoh”) tai kolmas osapuoli, joka on myöntänyt Ricohille alilisensointioikeuden sovellukselleen.

Loppukäyttäjällä on oikeus käyttää sovelluksia tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lataamalla sovelluksen mille tahansa tietokoneelle suostut noudattamaan tässä määritettyjä ehtoja. Jos et hyväksy ehtoja, luovut oikeudesta ladata sovelluksia.

Käyttötarkoitus
Sovelluksia saa käyttää niiden Ricoh-laitteiden kanssa, joille ne on valmistettu. Saat käyttää sovelluksia kaikilla tietokoneilla, jotka ovat yhteydessä kyseisiin laitteisiin. Et saa vuokrata, liisata, myydä tai jakaa sovelluksia muulla tavoin etkä siirtää tämän käyttöehtosopimuksen mukaisia oikeuksiasi kolmannelle osapuolelle.

Ehtojen hyväksyminen
Lataamalla sovelluksen hyväksyt tämän käyttöehtosopimuksen ehdot.

Voimassaolo
Lisenssi on voimassa kunnes se lopetetaan. Ricoh pidättää oikeuden lopettaa voimassaolo välittömästi, jos tämän sopimuksen ehtoja ei noudateta. Voimassaolon päättyessä sinun on välittömästi tuhottava kaikki käytössäsi olevat sovelluskopiot ja niiden dokumentaatio.

Sovellusten omistusoikeus
Sovellusten omistusoikeus säilyy poikkeuksetta Ricohilla tai sillä kolmannella osapuolella, joka on myöntänyt Ricohille sovelluksensa alilisensointioikeuden.

Kopiointi
Sovellukset ja niiden dokumentaatio ovat tekijänoikeussuojattuja. Et saa kopioida tai antaa muiden kopioida sovelluksia paitsi niissä tapauksissa, joissa se on välttämätöntä käyttöturvallisuuden kannalta, jolloin voit tehdä sovelluksesta enintään kolme kopiota. Tämän sopimuksen ehdot koskevat myös kyseisiä kopioita. Et saa muokata, muuttaa, sisällyttää, kääntää, takaisinmallintaa, palauttaa lähdekoodiinsa, purkaa tai jatkokehittää sovellusta, sen osaa tai dokumentaatiota. Vastaat oikeudellisesti tekijänoikeuksien rikkomisesta, oikeuksien luvattomasta siirrosta, sovelluksen ja sen dokumentaation kopioinnista tai luvattomasta käytöstä. Jos sovelluksen takaisinmallinnus tai palauttaminen lähdekoodiinsa on tarpeen yhteensopivuuden varmistamiseksi, ota yhteyttä Ricohiin.

Takuut
Ricoh ei myönnä sovelluksille tai niiden dokumentaatiolle mitään takuuta. Kaikki tiedostot, ohjaimet ja muut materiaalit toimitetaan "sellaisenaan".

Vastuuvapaus
Ricoh ai anna minkäänlaisia takuita (välillisiä tai välittömiä), mukaan lukien mutta ei rajoittuen takuisiin aineiston kaupallisesta hyödynnettävyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Vahingonkorvaus
Ricoh ei vastaa sovelluksissa tai niiden dokumentaatiossa olevista virheistä tai niiden aiheuttamista liikevoittojen menetyksistä, tietojen menetyksistä, yhteensopimattomuusongelmista, tartunnoista, liiketoiminnan keskeytymisestä eikä välillisistä tai välittömistä vahingoista. Ricoh ei myöskään vastaa vahingoista, jotka johtuvat sovellusten käyttämisestä tai siitä, ettei sovellusten käyttäminen onnistu.

Sulkusopimus
Sovelluksia ei saa myydä, siirtää tai muuten antaa sellaisten yritysten tai henkilöiden käyttöön, jotka harjoittavat tavallisten aseiden, ydinaseiden, kemiallisten tai biologisten aseiden tai ohjusteknologian valmistukseen liittyvää tutkimus- tai kehitystyötä.

Määräysten itsenäisyys
Jos jokin tämän sopimuksen osa tai ehto todetaan pätemättömäksi tai sen todetaan olevan ristiriidassa paikallisen lainsäädännön kanssa, sopimuksen muut osat ovat edelleen voimassa.

Yllä oleva teksti on epävirallinen käännös sopimuksesta, joka on laadittu ja jota tulkitaan Englannin lakien mukaan. Mahdollisissa ristiriitatilanteissa noudatetaan alkuperäisen sopimustekstin ehtoja ja määräyksiä. Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan englantilaisessa tuomioistuimessa.

Applicable law
This Agreement is governed by and construed in accordance with the laws of England.

Competent Court
All disputes arising in connection with this Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the competent court in England.