Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Takuuehdot

Kiitos, että olet valinnut Ricoh-tuotteen!

Ricoh Finland Oy myöntää myymilleen ja toimittamilleen tai Ricoh Finland Oy:n virallisen jälleenmyyjän kautta myydyille tuotteille takuun, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheiden korjaukset Suomessa. Käyttäjän on ilmoitettava takuupyyntö aina jälleenmyyjälle, jolta tuote ostettiin.

Takuun pituus tuoteryhmittäin (ensiksi täyttyvä ehto):

Tulostimet

 • 24 kuukautta tai tuotekohtaisesti määritelty enimmäismäärä tulosteita tai kopioita
 • Värikasetit 3 kuukautta

Projektorit
 • 36 kuukautta tai tuotekohtaisesti määritelty laitteen enimmäiskäyttöikä
 • Projektorin lamppujen ja ilmansuodattimien osalta takuuaika on 12 kk tai 1000 tuntia

Interaktiiviset näytöt
 • 12 kuukautta tai 6336 käyttötuntia asennuksen jälkeen (24h/päivä X 22 työpäivää/kk X 12kk)

Yhdistetyn viestinnän päätelaitteet UCS P3000/3500/P1000
 • 12 kuukautta

Käyttäjän on ilmoitettava takuupyyntö aina jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu.

Takuupyyntöä tehdessä on ilmoitettava ainakin seuraavat tiedot:
 • Ricoh-tuotteen sarjanumero
 • Ostopaikka ja -päivämäärä
 • Täydellinen nimi ja osoite
 • Puhelin- ja faksinumero (jos käytössä)
 • Sähköpostiosoite (jos käytössä)
 • Vian/ongelman kuvaus

Ricoh pidättää oikeuden vaatia käyttäjältä alkuperäisen Ricoh-tuotteen ostokuitin, josta pitää näkyä selvästi ostopaikka ja -päivämäärä.

Takuu kattaa seuraavat palvelut:
 • Tuoteperäisten virheiden korjaukset kun:
 • Asennusympäristö täyttää asetetut vaatimukset
 • Tuotteessa käytetään ainoastaan valmistajan / Ricohin hyväksymiä alkuperäisosia
 • Korjauksen suorittaa Ricoh Finland Oy:n edustaja tai Ricohin valtuuttama kolmas osapuoli
 • Palveluaika arkipäivisin klo 08.00–16.00
 • Korjaus voidaan suorittaa Ricoh Finland Oy:n harkinnan mukaan Ricohin valtuuttamassa huoltopisteessä tai asiakkaan tiloissa kuitenkin vähintään laitteen takuun ja palvelutason mukaisesti.
 • Ricoh varaa oikeuden myös vaihtaa tuote uuteen tai vastaavaan käytettyyn tuotteeseen
 • Mahdollinen korvaava tuote toimitetaan ilman lisävarusteita tai tarvikkeita.
 • Korvaava tuote tai takuuhuollossa käytetyt varaosat voivat olla myös käytettyjä tuotteita, joiden toiminta on uudenveroista.

Takuu ei kata:
 • Määräaikaishuoltoja tai normaalisti kuluneiden osien vaihtoa
 • Ohjelmistoja tai niiden osia
 • Tuotteen käyttöoppaissa loppukäyttäjän tehtäviksi määriteltyjä toimenpiteitä esim. käyttäjäparametrien muutoksia
 • Muiden valmistajien tuotteita, kuten väriainekasetteja

Takuu ei kata vikoja, joiden aiheuttaja on:
 • Käyttöohjeiden vastainen käyttö
 • Asennusympäristöstä aiheutuneet vauriot
 • Ristiriitaisista käyttäjä-/työasetuksista syntyvät käyttövirheet
 • Vääränlainen tai puutteellinen huolto, etenkin jos huollon on suorittanut muu kuin Ricohin valtuuttama taho
 • Tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta johtuva vahinko
 • Virtapiikki, mukaan lukien salamanisku
 • Puutteellinen ilmanvaihto, joka ei vastaa Ricoh-tuotteelle määriteltyjä käyttöolosuhteita
 • Tarvike, joka ei ole Ricohin tuottama ja jota ei ole määritelty Ricoh-tuotteelle sopivaksi teknisissä tiedoissa
 • Kolmannen osapuolen työstä tai komponentista syntyneitä vaurioita.

Jos vika johtuu yllämainituista seikoista, Ricoh pidättää oikeuden laskuttaa käyttäjää korjauspalveluista. Takuussa vaihdetuista tuotteista tulee Ricohin omaisuutta. Tuotteen vaihto ei johda uuteen takuuseen, vaan vaihdetun/korjatun tuotteen takuu kestää alkuperäisen tuotteen takuuajan loppuun. Ricoh Finland Oy varaa oikeuden edellyttää asiakkaan tekevän asiakkaan vaihdettavaksi tarkoitettujen yksiköiden vaihdon annettujen ohjeiden mukaisesti itse sekä tarvittaessa edellyttää asiakasta lataamaan ja käyttämään viimeisimpiä ja soveltuvimpia ajureita ja ohjelmistokorjauksia/-päivityksiä ennen laitteen takuuhuoltoa. Ricoh ei ole vastuussa välillisistä vahingoista, liiketoiminnallisista tappioista tai voittojen menetyksestä, mukaan lukien välillisistä vahingoista, jotka johtuvat toimintahäiriöstä, laitteen toimimattomuudesta tai kyvyttömyydestä tarjota palvelua tai tarvikkeita, kun niiden aiheuttajat eivät ole hallinnassamme. Takuuseen sovelletaan Suomen lakia ja sitä tulkitaan yksinomaan Suomen lakien mukaisesti.