Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Työn tulevaisuus


Kohtalo omiin käsiin muutoksen aikoina

Työpaikat ovat muutoksessa. Työnantajat hyödyntävät edelleen uusia digitaalisia työkaluja lisätäkseen tuottavuutta, parantaakseen työn laatua ja kehittääkseen käyttäjäkokemusta. Tulevaisuuden työhön tehtävien investointien valitseminen on yrityksille kuitenkin jatkuva haaste.  
Ricoh Europen uudessa raportissa, jonka on toteuttanut Arup, tarkastellaan, miten teknologia tulee muuttamaan työntekoa, erityisesti yhteistyön ja kestävän kehityksen kannalta. 
Raporttia tukevan tutkimuksen mukaan valtaosa eurooppalaisista työntekijöistä katsoo, että teknologian automatisoidessa tehtäviä työnantajien on tuettava työntekijöitä yksityiselämän ja työn yhteensovittamisessa. Kysely toteutettiin vuonna 2019 ja siihen vastasi 3 000 henkilöä muun muassa Iso-Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Espanjasta ja Alankomaista.


Työntekijät odottavat työnantajilta ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin

Työntekijät odottavat työnantajilta ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin

Yhä useammat työntekijät odottavat työnantajansa osallistuvan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Kolme neljäsosaa (74 %) työntekijöistä katsoo, että teknologian automatisoidessa tehtäviä työnantajien on tuettava työntekijöitä yksityiselämän ja työn yhteensovittamisessa. Lisäksi kaksi kolmasosaa (65 %) odottaa työnantajansa osallistuvan yhteiskunnallisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden, ratkaisemiseen.   

Yhteistyön ja kestävän kehityksen on oltava nykypäivän liiketoiminnassa keskeisellä sijalla. Ne ovat edellytys nyky-yhteiskunnan isojen ongelmien ratkaisemiseen – eikä näitä ongelmia voida jättää yksin järjestöjen tai hallitusten harteille. Yritykset, jotka investoivat teknologian tuomia hyötyjä yhteisön hyväksi, menestyvät ja ovat houkuttelevia työnantajia.


Lue koko artikkeli


Työnantajilla velvollisuus auttaa työntekijöitä kehittämään osaamistaan ja sopeutumaan työelämän muutoksiin

Työnantajilla velvollisuus auttaa työntekijöitä kehittämään osaamistaan ja sopeutumaan työelämän muutoksiin

Työntekijät luottavat, että teknologia tulee luomaan työpaikoilla uusia mahdollisuuksia, jotka lisäävät työn joustavuutta ja tukevat yhdessä tekemistä. Valtaosa työntekijöistä (81 %) odottaa työnantajan tarjoavan heille tarpeelliset työkalut ja koulutuksen, jotta he voivat sopeutua uusiin tehtäviin teknologian kehittyessä.

Markkinoilla käytettävä teknologia uudistuu nykypäivänä ennennäkemättömän nopeasti – eikä tämä suuntaus ole osoittanut hiipumisen merkkejä. Se tulee kehittämään työtapoja edelleen vähentämällä työläitä tehtäviä ja vapauttamalla työntekijät tekemään arvokkaampaa ja mielekkäämpää työtä. Parhailla työpaikoilla ihmisten välinen yhteistyö ja joustavuus ovat keskeinen osa liiketoimintaa. Perinteisistä työtavoista irrottautuminen voi tuottaa organisaatioille mittaamattomia hyötyjä, sillä siten ne voivat voimaannuttaa ja motivoida työntekijöitä ja sitä kautta säilyttää heidät palveluksessaan. 

Lue koko artikkeli


Työntekijät kaipaavat AI-strategiaa tuomaan lisäpotkua työelämäänsä

Työntekijät kaipaavat AI-strategiaa tuomaan lisäpotkua työelämäänsä

Seuraavan konesukupolven on määrä tuoda muutos työpaikalle. Monille työntekijöille tulevaisuus näyttää valoisalta. Itse asiassa useimmat heistä uskovat teknologian parantavan heidän työkokemustaan. Mutta he myös vaativat työnantajiltaan enemmän. Useimmat työntekijät odottavat organisaationsa panostavan digitaalisiin työkaluihin, joita tarvitaan henkilökunnan taitojen kehittämiseen ja tulevaisuuden työpaikan vaatimusten täyttämiseen.

Se, että työntekijät saavat mahdollisuuden keskittyä enemmän strategisiin ja luoviin tehtäviin, on positiivinen uutinen myös työnantajille. Lähes kolme neljäsosaa (72 %) työntekijöistä väittää haluavansa vaikuttaa enemmän organisaationsa suorituskykyyn ja menestykseen.

Mutta tässä on ristiriita. Vaikka monet työntekijät ymmärtävät teknologian edut, vain 38 % heistä sanoo työnantajansa kertoneen strategiastaan sen toteuttamiseksi.

Lue koko artikkeli