Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Workforce United


Eri sukupolviin kuuluvat työtekijät ovat yksimielisempiä kuin koskaan ennen

Työntekijät ovat yksimielisempiä kuin koskaan ennen ja katsovat, että tulevaisuudessa meidän kaikkien on muutettava merkittävästi liiketoiminnan tapojamme.
 
Ricoh Europen uudessa tutkimuksessa, jonka on toteuttanut Coleman Parkes, tarkastellaan, ovatko eri sukupolviin kuuluvien työntekijöiden mielipiteet ja asenteet eriytyneet vai lähentyneet. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, kuinka paljon huomiota yritysten on kiinnitettävä eri sukupolvien odotuksiin ja miten yritykset voivat parhaiten varmistaa, että jokainen yksilö voi menestyä.
 
Tutkimuksessa sukupolvet on määritelty seuraavasti: 
  • Suuret ikäluokat: 1946–1964 
  • X-sukupolvi: 1965–1980 
  • Y-sukupolvi: 1981–1995 
  • Z-sukupolvi: 1996–Nykypäivä
 
Tutkimus tehtiin vuonna 2019, ja siihen osallistui 4 580, muun muassa Itävallasta, Belgiasta, Luxemburgista, Tšekistä, Tanskasta, Suomesta, Ranskasta, Saksasta, Unkarista, Italiasta, Alankomaista, Norjasta, Puolasta, Portugalista, Venäjältä, Slovakiasta, Etelä-Afrikasta, Espanjasta, Ruotsista, Sveitsistä, Turkista, Iso-Britanniasta ja Irlannista.


Työntekijät etsivät arvojaan vastaavaa työnantajaa

Työntekijät etsivät arvojaan vastaavaa työnantajaa

Ammatin ja työskentelytyylin valinnasta on tulossa yhä tärkeämpi määrittävä tekijä, joka kertoo, keitä olemme yksilöinä; tämä on näkyvissä kaikissa ikäryhmissä. Nuoria työntekijöitä kuvaillaan usein idealisteiksi ja arvosuuntautuneiksi. Se pitää toki paikkansa mutta pätee yhtä hyvin myös muihin ikäryhmiin. 

Kaksi kolmasosaa (65 %) kaiken ikäisistä työntekijöistä uskoo työnantajansa arvoihin ja ihanteisiin. Valtaosa työntekijöistä kaikissa ikäryhmissä on yhtä mieltä siitä, että kestävän kehityksen tulee olla tulevaisuudessa keskeinen liiketoiminnan prioriteetti. Kun näkemykset ovat näin yhtenäisiä, lienee miltei varmaa, että tapa, jolla bisnestä tehdään maailmassa, tulee muuttumaan radikaalisti tulevina vuosina.

Lue koko artikkeli


Työntekijät toivovat nelipäiväistä työviikkoa teknologian parantaessa tuottavuutta

Työntekijät toivovat nelipäiväistä työviikkoa teknologian parantaessa tuottavuutta

Vastaus tuottavuuspulmaan ei ole viikoittaisten työtuntien lisääminen, vaan niiden vähentäminen. Useimmat eurooppalaiset työntekijät pitävät työviikon muuttumista nelipäiväiseksi lähitulevaisuudessa todennäköisenä työpaikalla käytettävän teknologian tuodessa aikasäästöjä. Sopivat työvälineet voivat lisätä työntekijöiden tuottavuutta ja tehokkuutta ja aikaa voi säästyä jopa niin paljon, että työviikkoa voidaan lyhentää. 

Ikäryhmästä riippumatta lähes kolme neljäsosaa (72 %) työntekijöistä on halukkaita parantamaan työnsä vaikuttavuutta lisäämällä tuottavuuttaan koulutuksen ja teknologian avulla.

Lue koko artikkeli