Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Ricoh Europen tutkimukseen osallistuneiden kuluttajien mukaan pienet brändit välittävät enemmän

Triple R

Menestykseen mielivien brändien tulee laittaa digitaalinen innovointi ensisijalle tietoturvaa heikentämättä.

Ricoh Europe, Lontoo, 22.6.2017 – Suurin osa eurooppalaisista kuluttajista (53 %) on sitä mieltä, että pienemmät brändit välittävät heidän tarpeistaan enemmän kuin suuret. Teknologia-asiantuntija Ricoh Europen teettämän tutkimuksen mukaan vain noin viidesosa (21 %) uskoo, että suuret brändit huomioivat kuluttajien tarpeet paremmin, vaikka suurilla yrityksillä onkin yleensä enemmän resursseja käytettävissä.

Euroopan komission1 mukaan Euroopan yrityksistä 99 % on pieniä ja keskisuuria (PK-yrityksiä), joten tutkimuksen tulokset avaavat huikeita mahdollisuuksia luoda asiakasuskollisuutta käyttämällä huippuasiakaspalvelua myyntivalttina. Kunnianhimoisten PK-yritysten kannattaa kuitenkin välttää yli-innokkuutta. Kuluttajista 61 % on sitä mieltä, että kaikkien brändien tulisi ilmoittaa selvästi, mitä tietoja kuluttajista kerätään viestinnän kohdentamista varten.

Ricoh Europen konsernimarkkinoinnin, vastuullisuuden ja ympäristövarojen toimitusjohtaja Javier Diez Aguirre kertoo: - Kuluttajilla on rajaton vapaus valita, missä ja miten he kuluttavat varojaan, ja eturivin brändit varmistavat, että heidän asiakkaansa tuntevat saavansa arvostusta. Pienet ja keskisuuret brändit ovat selvästi matkalla oikeaan suuntaan, mutta niiden tulee käyttää asiakaspalvelunsa laatua valttikorttina isompia kilpailijoita vastaan. Teknologiaa tulee ensinnäkin käyttää lisäämään tehokkuutta ja ripeyttä sekä lähentämään suhdetta asiakkaisiin.

Teknologian tehokkaampi käyttö asiakasviestinnässä on suuri etu. Vastaajista vain noin neljännes (27 %) ei ollut sitä mieltä, että parhaat brändit ovat kokoon katsomatta niitä, jotka hyödyntävät innovatiivista teknologiaa asiakasviestinnässään. Pienillä yrityksillä vaikuttaisi kuitenkin olevan vielä kurottavaa.

Diez-Aguirre lisää: - Teettämässämme keskisuuriin yrityksiin keskittyvässä tutkimuksessa selvisi, että yrityksistä vain 36 % uskoo asiakaspalvelunsa tehostuneen digitekniikan ansiosta. Yritystiedusteluun sijoittamisen on oltava Euroopan talouden keskipisteessä, jotta viestintää voitaisiin kohdentaa ja jotta samalla voitaisiin voittaa kuluttajien uskollisuus sekä suuremmat markkinaosuudet.

Lisätietoja osoitteessa www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.

1 Euroopan komissio - http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en

| Huomautus toimittajille |

Censuswide toteutti Ricohin rahoittaman tutkimuksen, joka kattoi 3 600 kuluttajaa 23 eri valtiossa Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia menetelmiä ja selvitettiin, millaista vuorovaikutusta kuluttajat toivovat brändeiltä asiakasketjun kaikissa vaiheissa. Ricoh on antanut ns. kolmen R:n luokituksen niille brändeille, jotka kuluttajien mielestä ylittävät kaikki odotukset kaikissa vaiheissa.

| Tietoja Ricohista |

Ricoh tukee digitaalisia työpaikkoja innovatiivisten tekniikoiden ja palvelujen avulla, jotta ihmiset voivat työskennellä älykkäämmin. Yli 80 vuoden ajan Ricoh on panostanut innovaatioihin ja on johtava dokumenttihallintaratkaisujen, IT-palveluiden, viestintäpalvelujen, kaupallisen ja teollisen painamisen, digitaalikameroiden ja teollisuusjärjestelmien toimittaja.

Tokiossa toimivan Ricoh-konsernin päätoimipaikka on noin 200 maassa ja alueella. Maaliskuussa 2020 päättyneellä tilikaudella Ricoh-konsernin maailmanlaajuinen myynti oli 2 008 miljardia jeniä (noin 18,5 miljardia dollaria).’


Lisätietoja uutisesta:
Ricoh Finland,  Myynti ja Markkinointi
Puh. 0207 370 300 (vaihde)

Sähköposti: markkinointi@ricoh.fi
Kotisivut: www.ricoh.fi 
Seuraa meitä LinkedInissä: http://www.linkedin.com/company/ricoh-finland-oy
Seuraa meitä Facebookissa: www.facebook.com/ricohfinland