Miten IT saa aikaan parhaan mahdollisen työskentelykokemuksen?

image

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että keskiverto työntekijä käy toimistolla vain 1,5 kertaa viikossa.

Ennen teollista vallankumousta työtä tehtiin usein kotona tai kodin ympäristössä. Esimerkiksi sepät ja ompelijat työskentelivät asuintilojensa vieressä tai alapuolella. Uusien tehtaiden ja koneiden ansiosta työntekijöiden kannalta oli toimivampaa kokoontua yhteen paikkaan - tuon ajan innovaatiokeskukseen. 
 
Nyt kaksi vuosisataa myöhemmin pandemia on osoittautunut yhtä vaikuttavaksi muutosvoimaksi työskentelytapojen suhteen. Vaikka pandemian pahin vaihe on takanapäin, viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että keskiverto työntekijä käy toimistolla vain 1,5 kertaa viikossa. 
 
Kun yritysjohtajat painiskelevat uusien toimintamallien hallinnan kanssa, IT-vastaavat ovat kaikessa hiljaisuudessa pyrkineet ylläpitämään saumatonta työskentelykokemusta kaikille. Mutta miten IT-osasto voi tasapainottaa toimistolle kerran kuussa tai vastaavasti viisi kertaa viikossa tulevien tarpeet?
image

86 % työntekijöistä mainitsee yhteistyön puutteen tai toimimattoman viestinnän suurimmaksi ongelmanlähteeksi työssä.

Henkilöstö- ja kiinteistöhallinnon roolit voivat näyttää täysin erillisiltä IT-osaston vastuisiin verrattuna. Todellisuudessa kaikki kuitenkin työskentelevät saman tavoitteen eteen: tukeakseen työntekijöitä ja parantaakseen heidän työkokemustaan. Usein nämä osastot kuitenkin toimivat erillään toisistaan, eivätkä kommunikoi keskenään, yhteistyöstä puhumattakaan. 
 
Monesti esimerkiksi huomataan, että henkilöstöhallinto, kiinteistöhallinto ja IT-osasto esittelevät muista erillään työtilojen modernisoimisen käytäntöjä. Tämä luo budjeteista kilpailevien osastojen kesken jännitystä ja lisäksi sillä on välillisiä haittavaikutuksia, kun on kyse järjestelmien integroinnista muihin tai ottamisesta työntekijöiden käyttöön. Äskettäisen tutkimuksen mukaan 86 % työntekijöistä mainitsee yhteistyön puutteen tai toimimattoman viestinnän suurimmaksi ongelmanlähteeksi työssä. 
 
Työskentelykokemusstrategian potentiaalin täysimääräistä hyödyntämistä varten yritysten on purettava olemassa olevat siilot ja tehtävä yhteistyötä minkä tahansa työtiloihin vaikuttavien ideoiden tiimoilta.

Ketteryys on ehdoton edellytys hybridityöskentelyn aikakaudella

Mahdollisuus järjestää välittömästi sekä kasvokkain tapahtuvaa että virtuaalista yhteistyötä on odotusarvo. Jopa aivan perusasiat voivat tarpeettomasti estää työntekijöitä palaamasta toimistolle, jos ne ovat liian monimutkaisia, vaikeasti saavutettavia tai eivät noudata hyvän käyttäjäkokemuksen periaatteita. Perusasioita ovat esimerkiksi seuraavat: työntekijät voivat varata tai perua työpöydän viime hetkellä, rekisteröidä autolle parkkipaikan apissa ja löytää perille toimistorakennuksessa. 
 
Sanalla sanoen oikeaa teknologiaa tarvitaan, jotta työntekijät voivat tehdä työnsä nopeasti, tehokkaasti ja tuottavasti, missä he sitten ovatkin. Vastaavasti teknologian on oltava saavutettavissa kaikkialla, jotta kotona työskentelevät eivät ole heikommassa asemassa kuin toimistolla työskentelevät. 
 
Yritysten on ennen kaikkea lakattava pitämästä digitalisaatiota itseisarvona. Jos jokin prosessi ei toimi, se ei toimi digitaalisenakaan. Ensisijaisesti tulisi aina keskittyä varmistamaan, että parannukset ovat työntekijälähtöisiä. Työntekijät turhautuvat nopeasti, jos heidän on varattava työpöytä yhdellä apilla, huone toisella ja rekisteröitävä vieras kolmannella. 
 
Tämän sijaan IT-vastaavien on löydettävä ratkaisuja, jotka tarjoavat ketteryyttä priorisoivan saumattoman työskentelykokemuksen. Esimerkiksi aidosti verkottuneet työskentelyä parantavat alustat, kuten RICOH Spaces, voivat tarjota työntekijöille kattavan työkalupaketin, joka tukee työpöytä- ja vierailunhallintaa sekä huoltopyyntöjä yhden mobiilisovelluksen kautta. Nämä teknologiat tuovat työtilan työntekijöiden hyppysiin ja tekevät toimistoon siirtymisestä saumatonta.
Verdantix Report 2021 Thumbnail image

Käytä oivalluksia työpaikkakokemuksen suunnitteluun ja parantamiseen.

Ihmiskeskeinen lähestymistapa työpaikkakokemukseen on elintärkeä. Ilman tietoa siitä, miten työntekijät käyttävät työpaikkaa, kaikki sen parantamiseen tähtäävät strategiat jäävät vajaiksi. Tällaisten tietojen keräämisen ei kuitenkaan tarvitse olla työläs prosessi. Integroidut teknologia-alustat voivat jälleen kerran tukea antamalla yrityksille mahdollisuuden nähdä, mitkä kokoushuoneet ja työpöydät ovat vähiten suosittuja, arvioida, kuinka usein yksittäiset henkilöt tulevat toimistoon, tai osoittaa, tarvitaanko lisää yhteistyötiloja työntekijöiden tarpeisiin mukauttamiseksi. Yhden integroidun alustan, kuten RICOH SPACESin, avulla toimistopäälliköt voivat ymmärtää paremmin työntekijöiden käyttäytymistä ja mukauttaa tiloja henkilöstölle sen mukaisesti. Nämä työkalut voivat myös ennustaa käyttäytymistä, kuten toimiston kiireisimpiä päiviä, ja näin ollen tuoda esiin, missä tilanteissa on ehkä tarjottava vaihtoehtoisia järjestelyjä. Suunnittelemalla työtilat, jotka on räätälöity työntekijöiden tarpeiden mukaan, yritykset maksimoivat työntekijöiden tuottavuuden, edistävät kasvua sekä osaajien houkuttelua ja sitouttamista.

Katse eteenpäin

IT-osaston rooli on saumattoman työskentelykokemuksen luomisessa on tärkeämpi kuin koskaan. Jotta tässä onnistutaan, IT-vastaavien on voitettava sisäisen viestinnän haasteet ja toimittava yhteistyössä muiden päätöksentekijöiden kanssa. 
 
Kaikkien toteutettujen ratkaisujen tulee olla ihmislähtöisiä. Yksinkertaisesti sanottuna parhaita työskentelykokemusta parantavia ehdotuksia tulisi kehittää yksilöitä ajatellen, missä he sitten työskentelevätkin 
 
Historiakin osoittaa suhteemme toimistoon kehittyvän jatkuvasti. IT-vastaavien on otettava käyttöön ketteriä, yhteistyöhön perustuvia ja tietopohjaisia keinoja, jotta pysytään kehityksen kärjessä ja voidaan parantaa työskentelykokemusta jatkuvasti. RICOH Spaces on täydellinen teknologia-alusta työskentelykokemuksen monipuolistamiseen. Se on lisäksi luotettava keino varmistaa, että IT-osasto voi säilyttää kokemuksen parhaana mahdollisena. 
 
Lisätietoja RICOH Spaces -työtiloista saat napsauttamalla tästä.
Nathan Thomas

Nathan Thomas

Tuotejohtaja, RDx Ricoh Europe

Ollaan yhteyksissä

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Ota yhteyttä konsulttiimme ja kerro, kuinka voimme auttaa yritystäsi.

Ota yhteyttä