Kestävä kehitys
About us

Ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa (ESG)

Sitoutumisemme kestävän tulevaisuuden rakentamiseen

Ricohissa ESG-tavoitteet (ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa) on määritellyt liiketoimintaamme yrityksen perustamisesta lähtien vuodesta 1936. Se on keskeistä kaikessa toiminnassamme ja koskee jokaista organisaatiomme osaa. 
 
Teemme useita aloitteita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) mukaisesti pienentääksemme hiilijalanjälkeämme, harjoittaaksemme liiketoimintaamme täysin rehellisesti ja auttaaksemme yhteisöjämme menestymään. 
Näin ollen tuemme kaikkia organisaatiomme sidosryhmiä työntekijöistä ja asiakkaista liikekumppaneihin ja sijoittajiin.
ESG

Kestävyys on osa Ricohin DNA:ta

Katso video saadaksesi lisätietoja maailmanlaajuisista ESG-toimistamme ja -aloitteistamme.

Sitoutumisemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Haluamme olla aktiivisessa roolissa edistyksemme ohjaamisessa ja olemme asettaneet selkeät ja kunnianhimoiset ESG-tavoitteet, jotka ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2015 käynnistämät kestävän kehityksen tavoitteet sisältävät 17 globaalia tavoitetta, jotka ovat kiireellinen kehotus yhdessä toimimiseen kaikille maille ja organisaatioille sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin haasteiden voittamiseksi.

image

Olemme tunnistaneet seitsemän painopistealuetta, joita kutsutaan myös olennaisiksi kysymyksiksi ja joiden toteuttamiseksi Ricoh voi toimia.

Ricoh ansaitsi sijoituksen IDC MarketScape for Worldwide Sustainability Programs and Services 2023.

Ricoh sijoittui johtaja-lohkoon IDC MarketScape -analyysissa, jossa arvioidaan maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen ohjelmien ja palveluiden toimittajia vuonna 2023. IDC arvioi Ricohin liiketoimintaa, tuotteita ja liiketoimintamallia, liiketoimintapalveluita, yritysstrategioita ja hallinto-/riski-/vaatimustenmukaisuustoimenpiteitä kestävän kehityksen näkökulmasta.
[MISSING LABEL: campaign.videoplayer.closevideo]
ESG-palkinnot ja jäsenyydet

Olemme ylpeitä siitä, että sitoutumisemme ESG-vastuisiin on palkittu useilla palkinnoilla ja akkreditoinneilla, mukaan lukien Dow Jones Sustainability -indeksi, Ecovadis ja CDP Climate Change A-lista.