Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Sivuston käyttöehdot

Johdanto Tämän www-sivuston www.ricoh.fi / www.ricoh-finland.com / www.imaginechange.fi (jäljempänä ”sivusto”) on luonut ja sen omistaa, sitä käyttää ja ylläpitää Ricoh Finland Oy, Piispanportti 11, 02240 Espoo; Y-tunnus 1475574-6; puhelin 0207 370 300 ja faksi 0207 370 377 (jäljempänä ”Ricoh”) tai tämän edustaja. Ricoh pyytää, että tutustutte näihin käyttöehtoihin ennen kuin siirrytte sivustolle. Ricoh voi koska tahansa oman harkintansa mukaan muuttaa, lisätä tai poistaa mitä tahansa näistä käyttöehdoista päivittämällä sivustoa. Ricoh voi myös täysin oman harkintansa mukaan koska tahansa poistaa tämän sivuston ilman, että siitä ilmoitetaan etukäteen. Tutustu ehtoihin ennen sivuston käyttöä ja tarkista, onko niitä muutettu. Siirtymällä sivustolle ja / tai sivustoa käyttämällä olette sitoutuneet noudattamaan tässä määriteltyjä yleisiä ehtoja.

Ricoh Finland Oy:n www-sivuston yleiset käyttöehdot

Tekijänoikeus
Tekstit, kuvat, kaaviot, ääni- ja animaatiotiedostot ja kaikki muut tiedot sekä niiden graafinen esitystapa tällä sivustolla samoin kuin sivuston asettelu ja rakenne ovat Ricohin tekijänoikeuden tai Ricohin japanilaisen emoyhtiön, Ricoh Company Limitedin, tekijänoikeuden suojaamia, ellei muuta ilmoiteta. Sivustoa tai mitään sen osaa ei saa kopioida, jakaa, julkaista tai muuttaa ilman Ricohin etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Sekä sivustoa että sivuston sisältämää tietoa, toimintoja ja sovelluksia saa kuitenkin katsella ja tarkastella tietokoneella tai vastaavalla laitteella. Lisäksi käyttäjä on oikeutettu tulostamaan osia sivustosta käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Sivuston osiin ja / tai sivuston sisältämään tietoon, toimintoihin ja sovelluksiin saattaa näiden yleisten käyttöehtojen lisäksi soveltua erityisehtoja joita käyttäjän tulee noudattaa erityisehdoissa määritellyllä tavalla.

Sivuston sisältämän tiedon käyttö yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Lehdistötiedotteiden ja vastaavien julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu. Tiedon lähde tulee kuitenkin mainita tietoa käytettäessä.

Tavaramerkki
Kaikki tällä sivustolla näkyvät tavaramerkit, logot ja tuotenimet ovat Ricohin tai sen japanilaisen emoyhtiön, Ricoh Company Limitedin, tavaramerkin suojaamia, ellei muuta ilmoiteta. Tämä koskee erityisesti Ricohin yrityslogoja. Tämä sivusto tai mikään sen sisältämä aineisto ei anna oikeutta käyttää Ricohin logoja tai tavaramerkkejä ennen Ricohin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Takuu
Ricoh tarjoaa tämän sivuston sekä sivuston sisältämät tiedot, toiminnot ja sovellukset sellaisinaan, kuin ne ovat. Lakisääteisiä rajoituksia lukuun ottamatta tämä sivusto ja sen sisältämät tiedot, toiminnot ja sovellukset tarjotaan ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta. Ricohin kohtuullisen käsityksen mukaan sivuston tiedot, toiminnot ja sovellukset ovat asianmukaisia, oikeita ja toimivia mutta käyttäjä hyväksyy, että tiedot, toiminnot ja sovellukset voivat olla vanhentuneita ja, että ne voivat sisältää virheitä ja / tai epätarkkuuksia. Ricoh ei esitä tai takaa, että tämä sivusto, sivuston sisältämät tiedot, toiminnot tai sovellukset toimisivat keskeytyksettä tai virheettömästi. Ricoh ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta tai vahingosta, joka voi käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutua tämän sivuston tai sen sisältämien tietojen, toimintojen tai sovellusten käyttämisestä, huolimatta vahingon laadusta tai määrästä. Ricoh ei myöskään takaa, että palvelin ja/tai sivusto eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja eikä näin ollen ole korvausvelvollinen mistään sellaisten virusten ja haitallisten komponenttien aiheuttamista vahingoista sivuston käyttäjälle tai kolmansille osapuolille. Ricoh ei väitä, että tämä sivusto, sivuston sisältämät tiedot, toiminnot tai sovellukset ovat sopivia käytettäväksi muissa yhteyksissä. Sivuston käyttö sellaiselta alueelta käsin, jossa niiden sisältöä pidetään laittomana, on kiellettyä.

Vastuunvapautuslauseke
Ricoh ei vastaa mistään virheistä, jotka voivat aiheutua sivuston väliaikaisista tai pysyvistä järjestelmävirheistä, sivuston, sivuston sisältämien tietojen, toimintojen tai sovellusten käytöstä tai muiden työvälineiden käytöstä. Lakisääteisiä rajoituksia lukuun ottamatta Ricoh ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä tai siitä, että sitä ei pysty käyttämään. Käyttäjä hyväksyy, että se käyttää sivustoa omalla vastuullaan. Ricoh varaa oikeuden muuttaa tai poistaa sivustolta mitä tahansa sisältöön liittyvää ilman siitä annettua ennakkoilmoitusta käyttäjälle.

Evästeet
Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeitä ei ole pakko hyväksyä tai niiden toiminta voidaan estää mutta tämä saattaa johtaa sivuston tai joidenkin sen osien toimimattomuuteen halutulla tavalla ja / tai toiminnan häiriintymiseen.

Linkit muiden tarjoajien sivuille
Ricoh tarjoaa palveluna linkkejä muiden tarjoajien, esimerkiksi Ricoh Company Limitedin, sivustoille. Linkitetyt sivustot eivät ole Ricohin omistamia, käyttämiä tai hallitsemia, mistä syystä Ricoh ei vastaa näistä sivustoista eikä niiden sisällöstä. Linkkien käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Ilman Ricohin etukäteen antamaa kirjallista lupaa käyttäjä ei saa lisätä Ricohin sivustolle linkkiä omille tai kolmannen osapuolen sivustoille.

Luottamukselliset ja omistusoikeuden suojaamat tiedot
Ricoh kieltäytyy vastaanottamasta tämän sivuston kautta mitään luottamuksellista tai tekijänoikeudella suojattua tietoa ja / tai aineistoa. Ricoh kohtelee tämän sivuston kautta sille lähetettyjä tietoa ja / tai aineistoa muuna, kuin luottamuksellisena ja / tai tekijäoikeudella suojattuna tietona ja / tai aineistona. Ricohilla ei ole velvollisuutta tutkia, arvioida ja / tai ottaa käyttöön tällaista tietoa tai aineistoa.

Kun lähetät Ricohille tämän sivuston kautta mitä tahansa tietoa tai aineistoa, myönnät Ricohille rajoittamattoman, peruuttamattoman oikeuden käyttää, jäljentää, näyttää, suorittaa, muuttaa, edelleen siirtää, lähettää ja jaella tätä tietoa ja / tai aineistoa. Samalla hyväksyt sen, että Ricoh voi vapaasti käyttää ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita, joita lähetät Ricohille mistä tahansa syystä ja / tai, jotka syntyvät Ricohille edellä mainitun tiedon ja / tai aineiston käyttämisestä ja / tai näkemisestä. Näin ollen Ricoh ei vastaa tällaisiin tietoihin tai aineistoihin liittyvistä luottamuksellisuuden menetyksistä, tietojen tai aineistojen katoamisista, kuluista tai vaurioista, korvausten maksaminen mukaan lukien. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä sivustolle ja / tai sivuston kautta aineistoa, joka rikkoo voimassa olevia lakeja tai määräyksiä, salassapitovelvollisuuksia tai yksityisyyttä tai joka aiheuttaa tai mahdollisesti voisi aiheuttaa Ricohille tai kolmansille osapuolille aineellista tai aineetonta vahinkoa.

Sovellettava lainsäädäntö
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja ne on laadittu Suomen lainsäädännön mukaisesti. Näihin ehtoihin mahdollisesti liittyvät riitaisuudet ratkaistaan vain Suomen tuomioistuimissa.

Sivuston julkaisija ja vastaava toimittaja
Tämän sivuston Laissa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) tarkoitettu julkaisija on Ricoh ja vastaava toimittaja on Petteri Koli alkaen lain voimaantuloajankohdasta.