Tulevaisuuden työpaikka: Teknologian rooli työntekijäkokemuksessa

image

Dynaamisten ja joustavien työtilojen käyttöönotto kilpailukyvyn tukena

Uudet työskentelytavat edellyttävät uutta lähestymistapaa työympäristön tuottavuuteen. Tiimit suosivat entistä dynaamisempia, joustavampia ja hybridityöskentelyä tukevia työtiloja. Perinteiset työpaikat eivät ole vielä kehittyneet vastaamaan työntekijöiden tapaamis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötarpeita. 
 
Työmarkkinoille tulee uusi nuori sukupolvi, joka ei ole kokenut maailmaa ilman internetiä. Jos yritykset eivät reagoi nopeasti työskentelytapojen muutoksiin, niiden on tulevaisuudessa vaikea houkutella tuottavinta työvoimaa ja sitouttaa heidät yritykseensä. Vaarana on, että yritykset menettävät heidät kilpailijoilleen. 
The future workplace

Lähes kaksi kolmasosaa (64 %) työntekijöistä sanoo, että he nauttisivat työstään enemmän, jos heillä olisi enemmän aikaa luoville töille.

Työntekijäkokemus on todella tärkeä

Hyvä työntekijäkokemus tuottaa liiketoimintaetuja. Kokemukseen liittyy paljon muutakin kuin sopivimman työskentely-ympäristön luominen. Tutkimusten mukaan työtyytyväisyys lisää tuottavuutta noin 12 %. Tyytyväiset työntekijät myös jatkavat todennäköisemmin yrityksessäsi ja houkuttelevat sinne lisää huippuosaajia. 
 
Kun työtilat suunnitellaan osaajien tarpeista lähtöisin, heistä tulee paras kilpailuetusi yrityksesi strategisessa kasvussa.

Luo joustavia tiloja hybridityön tueksi

Työskentely on nykyisin mahdollista missä tahansa: kotona, junassa tai toimistolla. Haasteena on luoda työympäristö, joka yhdistää parhaat puolet niin toimistolla työskentelystä kuin etätyöskentelystä. 
 
Tiimisi haluavat vapaasti varata työpisteen tai kokoushuoneen sekä tarkistaa tulevat kokoukset nopeasti ja helposti, olivatpa he sitten toimistolla tai etänä. Teknologiat tuovat mukanaan monipuolisia etuja. 
 
Niiden avulla työntekijät voivat tehdä yhteistyötä tai työskennellä tehokkaammin toimistolla. Hallinnointi on helpompaa ja tiedät, missä ja keiden kanssa työntekijät tekevät töitä, jolloin työntekijöiden tarpeet voidaan huomioida joka päivä. 
Kun koko organisaatio toimii yhtenäisesti, tiimien hajautus on kitkatonta, työympäristö tukee hybridityötä ja muutoksiin voidaan reagoida nopeasti.
image

Yksinkertaista rutiinitehtäviä

Yrityksen työntekijällä on päivittäisessä työssä käytössään keskimäärin 9,4 eri sovellusta. Työntekijän tuottavuus kärsii, kun hänen täytyy selata eri sovelluksia esimerkiksi kokoustilojen varaamista, vierailijan tapaamista tai toimiston reittiohjeita varten. Sen sijaan, että sovellukset helpottaisivat perustehtäviä, ne tekevät niistä hankalampia. 
 
Työntekijät haluavat käyttäjäystävällisiä sovelluksia, jotka toimivat nopeasti ja saumattomasti olemassa olevien sovellusten kanssa. Työpöytien ja kokoushuoneiden varaaminen on integroitu sähköposteihin ja pikaviestintään käytettäviin teknologioihin, joten digitaalinen ympäristö helpottaa viestintää ja tarjoaa sekä tietoja että automaatiota yhdestä paikasta. Yhdellä yhtenäisellä käyttäjäystävällisellä ratkaisulla voidaan varata kokoushuone tai työpöytä matkalla toimistolle, tarkastella toimiston pohjakuvia, joissa näkyy tilojen reaaliaikainen saatavuus, tai antaa vierailijoille valmiiksi QR-koodi ilmoittautumista varten. Näin toimiston päivittäisestä hallinnoinnista tulee saumatonta.

Optimoi toimistotila

Työympäristöstä hyödynnetään keskimäärin vain 35–50 % sen potentiaalista. Jos työtilaa ja sen nykyistä käyttötapaa ei tunneta, ei myöskään tiedetä, ovatko päätökset oikeita ja saadaanko sijoitetulle pääomalle odotettua tuottoa. 
 
IoT-anturiteknologian avulla tilojen käyttötapoja ymmärretään paremmin. Näin voit tehdä kuluja säästäviä päätöksiä, kuten vapauttaa alikäytettyjä tiloja, vähentää käyttö- tai huoltokuluja, parantaa yhteistyötä ja vähentää tehottomia työskentelytapoja. Voit verrata tilojen varauksia ja käyttöä ja saada todellista tietoa tilojen käytöstä ja ryhtyä toimenpiteisiin, joilla saat tiloistasi täyden hyödyn irti.
Nathan Thomas

Nathan Thomas

Tuotejohtaja, RDx Ricoh Europe

Ota yhteyttä

Keskustele Ricohin asiantuntijan kanssa

Ota yhteyttä konsulttiimme ja kerro, kuinka voimme auttaa yritystäsi.

Ota yhteyttä

Viitteet