Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Yksityisyyslauseke

Ricoh Finland Oy (jäljempänä ”Ricoh”) tunnustaa henkilötietojen suojelemisen merkityksen. Ricohin www-sivuston käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”) suostuu siihen, että Ricohilla on tässä selvityksessä esitetyllä tavalla oikeus ylläpitää käyttäjää koskevia henkilötietoja henkilötietorekisterissä. Ricoh sitoutuu kunnioittamaan käyttäjän yksityisyyttä ja käsittelemään käyttäjän tietoja lain edellyttämällä huolellisuudella ja luottamuksellisuudella. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin, kuin mitä tässä selvityksessä mainitaan. Kaikki henkilötietojen käsittely täyttää tämän selvityksen ja asiaa koskevan lainsäädännön vaatimukset. Henkilötietorekisterinpitäjänä toimii Ricoh.

Ricoh Finland Oy:n www-sivuston yksityisyyttä koskeva selvitys

Ilman laissa määriteltyä nimenomaista tilannetta, alle 18-vuotiaat käyttäjät eivät saa luovuttaa Ricohille mitään tietoja ilman oman vanhempansa tai muun laillisen holhoojansa suostumusta. Lisäksi alle 18-vuotiaat käyttäjät eivät voi tehdä ostoksia tai suorittaa muita oikeustoimia tässä sivustossa ilman oman vanhempansa tai muun laillisen holhoojansa suostumusta ellei sovellettava laki sitä salli.

Jos käyttäjä lähettää palautelomakkeen tai tietojenlatauspyynnön, tietojen käsittelyn tarkoituksena on, että huomautuksiin tai kysymyksiin pystytään vastaamaan. Ricoh käsittelee yhteyden ottamiseen tarvittavat tiedot, esimerkiksi lähettäjän nimen, osoitteen, maan, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, tittelin ja yrityksen tiedot. Tuotetietopyyntöjen osalta lisäksi kerätään tilastotietoja siitä, mitä tuotteita koskevia tietoja on pyydetty. Käyttäjä ymmärtää, että hakemuksen, kysymyksen, palautteen, yhteydenoton tai tuotetietopyynnön käsitteleminen saattaa edellyttää, että Ricoh siirtää käyttäjän luovuttamia henkilötietoja Ricohin kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille tai Ricohin käyttämille ulkopuolisille palveluntarjoajille Euroopan Unionin sisällä tai sen ulkopuolella. Lähettämällä hakemuksen, kysymyksen, palautteen, yhteydenoton tai tuotetietopyynnön Ricohille, käyttäjä antaa Ricohille yksiselitteisen suostumuksensa sille, että Ricoh saa siirtää käyttäjän henkilötietoja Ricohin kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille tai Ricohin käyttämille ulkopuolisille palveluntarjoajille Euroopan Unionin sisällä tai sen ulkopuolella. Ricoh ei kuitenkaan siirrä käyttäjän henkilötunnuksen loppuosaa ilman käyttäjän erikseen antamaa suostumusta.

Jos käyttäjä ottaa yhteyttä myyntiyhtiöön tai jakelijaan suoraan sivustolla linkkinä esitetyn sähköpostiosoitteen välityksellä, käyttäjän antamat tiedot toimitetaan suoraan kyseiselle yhtiölle. Sivuston pääkäyttäjälle lähetetään ainoastaan kopio pyynnöstä, millä varmistetaan, että pyyntö käsitellään oikein. Vain Ricohilla tai Ricohin kanssa samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä tai Ricohin käyttämillä ulkopuolisilla neuvonantajilla on pääsy sivuston kautta kerättyihin tietoihin.

Sivuston pääkäyttäjä siirtää palaute- ja tietopyynnöt Ricohin organisaatiossa sille henkilölle tai osastolle, jonka tehtäviin niiden käsittely kuuluu. Jos pyynnön käsittelylle ei ole sopivaa henkilöä, pääkäyttäjä voi siirtää pyynnön Ricoh-merkkisten tuotteiden valtuutetulle jälleenmyyjälle.

Edellä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta henkilötietoja ei lähetetä, paljasteta tai siirretä muille osapuolille kuin Ricohille. Sivustolla on linkkejä muille sivustoille sekä Ricohin ulkopuolisten organisaatioiden sähköpostiosoitteita. Tämä yksityisyyden suojaa koskeva selvitys ei koske tällaisia sivustoja ja sähköpostiosoitteita. Ricoh Finland ei miltään osin vastaa ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojasta tai suojan taustalla olevista periaatteista vaikka sanotut sivut olisivat linkitetty Ricohin sivustolle.

Ricoh ei käytä henkilötietoja kaupallisia tarjouksia tai mainoksia koskevan sähköpostin lähettämiseen ilman käyttäjän suostumusta. Ricoh ei myöskään myy tai vaihda käyttäjän henkilötietoja.

Tällä sivustolla käytetään evästeitä (cookies). Evästeiden avulla Ricoh pystyy tunnistamaan käyttäjän ja palvelemaan tätä paremmin. Evästeiden avulla Ricoh pystyy myös seuraamaan ja analysoimaan oman sivustonsa käyttöä. Evästeitä ei ole pakko hyväksyä tai niiden käyttö voidaan estää mutta tämä saattaa johtaa sivuston tai joidenkin sen osien toimimattomuuteen halutulla tavalla ja / tai toiminnan häiriintymiseen.

Käyttäjän ei ole pakko antaa Ricohille sen pyytämiä tietoja. Jos käyttäjä kuitenkin päättää olla antamatta tietoja tai sen antamat tiedot ovat virheellisiä tai epätäydellisiä, Ricoh ei välttämättä pysty käsittelemään ja/tai toteuttamaan käyttäjän hakemusta, kysymystä, palautetta, yhteydenottoa tai pyyntöä.

Asiakkaan tiedot sisältävä henkilötietorekisteri on nähtävillä Ricoh Finland Oy:n Espoon toimipisteessä. Käyttäjällä on oikeus pyytää Ricohilta tiedot siitä, mitä häntä koskevia tietoja Ricoh on käsitellyt. Pyyntö on tehtävä joko kirjallisena ja omakätisellä allekirjoituksella varmennettuna tai henkilökohtaisesti Ricoh Finland Oy:n toimitiloissa osoitteessa [Niittytaival 13, 02200 Espoo]. Ricohilla on oikeus pyytää käyttäjää todistamaan henkilöllisyytensä ennen henkilötietojen luovuttamistakäyttäjälle hänen henkilökohtaisen pyyntönsäkäsittelemistä. Ricoh antaa toimittaa käyttäjän pyytämät rekisteritiedot kohtuullisen ajan kuluessa käyttäjän pyynnöstä. Ricohilla on oikeus periä käyttäjältä ne välittömät kustannukset, jotka Ricohille aiheutuu rekisteritiedon antamisesta, jos käyttäjä on edellisen kerran tarkastanut rekisteritietonsa vuoden sisällä uudesta pyynnöstä.

Käyttäjä voi myös vaatia Ricohia korjaamaan, täydentämään, estämään tai poistamaan henkilötiedot kokonaan tai osittain silloin, kun ne ovat asiallisesti epätarkkoja, epätäydellisiä tai käyttötarkoituksen kannalta epäoleellisia. Käyttäjä on velvollinen päivittämään Ricohille luovuttamansa henkilötiedot kohtuullisen ajan kuluessa henkilötietojen muuttumisesta.

Ricoh säilyttää käyttäjän henkilötietoja, kunnes käyttäjän hakemus, kysymys, palaute, yhteydenotto tai tuotetietopyyntö on asianmukaisesti käsitelty. Käyttäjällä on oikeus kieltää Ricohia käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Ricoh pyrkii toteuttamaan tällaiset pyynnöt viipymättä. Käyttäjällä on oikeus kieltää edellä mainittu henkilötietojen käyttö koska tahansa ilman eri syytä. Kiellon voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen: markkinointi@ricoh.fi.

Ricohin suorittama henkilötietojen käsittely täyttää sekä Henkilötietolain (523/1999) että asiaa koskevan EU-henkilötietolainsäädännön vaatimukset. Ricoh varmistaa säännösten noudattamisen tarkistamalla tämän yksityisyyttä koskevan selvityksen säännöllisesti. Käyttämällä Ricohin sivustoa käyttäjä hyväksyy, että Ricoh käsittelee hänen henkilötietojaan edellä kuvatulla tavalla.