Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Työturvallisuus

Tuotteemme täyttävät kaikki kansainväliset työturvallisuusstandardit.
Lakien vaatimusten lisäksi löydät täältä myös ympäristöasioihin liittyvää tietoa, jonka avulla voit käyttää Ricoh-tuotettasi tehokkaimmalla tavalla.

Staattinen sähkö ja Ricohin tuotteet

Ricohin laadunvalvontakeskuksessa on tutkittu ilmoituksia siitä, että jotkut Ricohin monitoimilaitteiden käyttäjistä ovat saaneet sähköiskuja käytön aikana.  Sähköiskut johtuvat staattisesta sähköstä, joka on vaaratonta ihmisille. Olemme koonneet vinkkejä, joiden avulla staattisen sähköiskun saamisen mahdollisuutta voi vähentää. 

Lue lisää siitä, miten voit vähentää staattista sähköä

Ympäristömerkit

Tuotteemme täyttävät useiden kansainvälisten ja eurooppalaisten ympäristömerkkien vaatimukset ympäristöystävällisestä suunnittelusta ja tehokkuudesta.

ISO (Kansainvälinen standardisoimisjärjestö) on määrittänyt tai määrittämässä kolme erityyppistä ympäristömerkkiä. Ricoh on pyrkinyt aktiivisesti edistämään näiden merkkien käyttöä auttaakseen ympäristön tilasta huolestuineita asiakkaitamme.

Lue lisää ympäristömerkeistä.

Käyttöturvallisuustiedotteet

Material Safety Datasheets (MSDS) sisältää tarkat tiedot tuotteiden tarvikkeista ja niiden käyttöön ja hävittämiseen liittyvistä käyttöturvallisuusasioista.

Käyttöturvallisuustiedotteiden tietokannasta voit etsiä tuotteeseesi liittyviä tarvikkeita.

Usein kysytyt kysymykset REACHista

Kysymys 1: Mistä löytyy yleistietoa REACHista?
REACH on uusi EU-asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, rajoituksista ja luvista. Lisätietoja REACHista saat kansainväliseltä internetsivustoltamme.

Lisätietoja REACH-asetuksesta

Kysymys 2: Kuinka Ricoh varmistaa, että määräykset erityista huolta aiheuttavista aineista (SVHC, Substances of Very High Concern) täyttyvät?
Olemme yhteydessä alihankkijoihimme kerätäksemme tarvittavat perustiedot. Tätä varten olemme mukana teollisuusryhmissä, jotka yhdistävät monta yritystä läpi toimitusketjun (niin Japanissa kuin muuallakin) ja edistävät yhteistyötä koko tuotannossa kaikkien tahojen välillä. Lisäksi vahvistamme omaa sisäistä järjestelmäämme, jotta kemikaalien ja niihin liittyvän tiedon hallinnointi olisi mahdollisimman tehokasta.

Kysymys 3: Mistä voi löytää tietyn tuotteen SVHC-tiedot?
Jos tuotteesi sisältää erityistä huolta aiheuttavia aineita, löydät ne näiden linkkien takaa:


Kysymys 4: Jos Ricohin jossain tuotemallissa käyttämiin aineisiin tulee muutoksia, miten asiakkaalle ilmoitetaan asiasta?
Ricoh tuo SVHC-tietoa kosernin kemikaalien hallintajärjestelmän kautta. Annettu tieto on aina täysin ajantasaista.

Kysymys 5: Jos tuote sisältää jotain erityistä huolta aiheuttavaa ainetta, aiotteko lopettaa kyseisen aineen käytön tai käyttää vaihtoehtoista turvallisempaa ainetta, jonka ympäristövaikutus on vähäisempi?
Tällä hetkellä REACH-säädökset eivät aseta uusia rajoituksia SVHC-aineiden käytölle eivätkä edellytä yrityksiä esittämään suunnitelmia aineiden korvaamiseksi. Vasta kun SVCH-aine on listattu lupamenettelyn alaisiin aineisiin (REACH-asetuksen Liite XIV), tulee yritysten ryhtyä toimenpiteisiin. Tällä hetkellä Liite XIV on edelleen tyhjä. Ricoh-konsernin käytäntönä on käydä säännöllisesti läpi ympäristölle haitallisten aineiden käyttö laitteissaan uusiempien tutkimustulosten valossa. Näin varmistamme laitteissamme käytettyjen kemikaalien asianmukaisen hallinnoinnin.

Kysymys 6: Antaako Ricoh tietoja SVHC-aineiden määristä tuotteissaan?
REACH-asetus ei vaadi SVHC-aineiden määrien mittaamista yksittäisessä laitteessa. Ricoh ei siksi luovuta tätä tietoa.

WEEE-tietoa kierrättäjille

Lisätietoa Ricohin tuotteista ja niiden purkamisesta saat WEEE-kierrätystietokannasta (englanniksi). .