Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Future of Work


Kohtalo omiin käsiin muutoksen aikoina

Työpaikat ovat muutoksessa. Työnantajat hyödyntävät edelleen uusia digitaalisia työkaluja lisätäkseen tuottavuutta, parantaakseen työn laatua ja kehittääkseen käyttäjäkokemusta. Tulevaisuuden työhön tehtävien investointien valitseminen on yrityksille kuitenkin jatkuva haaste.  
Ricoh Europen uudessa raportissa, jonka on toteuttanut Arup, tarkastellaan, miten teknologia tulee muuttamaan työntekoa, erityisesti yhteistyön ja kestävän kehityksen kannalta. 
Raporttia tukevan tutkimuksen mukaan valtaosa eurooppalaisista työntekijöistä katsoo, että teknologian automatisoidessa tehtäviä työnantajien on tuettava työntekijöitä yksityiselämän ja työn yhteensovittamisessa. Kysely toteutettiin vuonna 2019 ja siihen vastasi 3 000 henkilöä muun muassa Iso-Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Italiasta, Espanjasta ja Alankomaista.


Työntekijät odottavat työnantajilta ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin

Työntekijät odottavat työnantajilta ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin

Yhä useammat työntekijät odottavat työnantajansa osallistuvan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Kolme neljäsosaa (74 %) työntekijöistä katsoo, että teknologian automatisoidessa tehtäviä työnantajien on tuettava työntekijöitä yksityiselämän ja työn yhteensovittamisessa. Lisäksi kaksi kolmasosaa (65 %) odottaa työnantajansa osallistuvan yhteiskunnallisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden, ratkaisemiseen.   

Yhteistyön ja kestävän kehityksen on oltava nykypäivän liiketoiminnassa keskeisellä sijalla. Ne ovat edellytys nyky-yhteiskunnan isojen ongelmien ratkaisemiseen – eikä näitä ongelmia voida jättää yksin järjestöjen tai hallitusten harteille. Yritykset, jotka investoivat teknologian tuomia hyötyjä yhteisön hyväksi, menestyvät ja ovat houkuttelevia työnantajia.