Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Future of print


Useimmille tulostamisesta tulee mieleen vain se toimiston nurkassa huriseva valkoinen muovilaite. Tämä käsitys on kuitenkin muuttumassa nopeasti, kun tulostusteknologiat kehittyvät osaksi valmistus- ja tuotantoprosesseja. Terveydenhoitoalalla lääkealan yritykset valmistavat jo potilaille räätälöityjä, 3D-tulostettuja raajaproteeseja. Vähittäismyynnin alalla liikkeet valmistavat kenkiä ja tulostavat eri malleja tilauksesta, mikä vähentää varaston hävikkiä. Opetusalalla oppilaat voivat ostaa yksilöllisiä oppikirjoja, mikä vähentää kustannuksia ja tehostaa oppimista.
 
Ricoh Europen julkaisemassa ja Coleman Parkesin toteuttamassa tuoreessa tutkimuksessa tarkastellaan, miten uudet ja nousevat tulostusteknologiat auttavat uudistamaan eri toimialoja ja avaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kaikkialla Euroopassa.
 
Tutkimus tehtiin toukokuussa 2018 ja siihen osallistui 3 150 henkilöä erikokoisista yrityksistä Itävallasta, Belgiasta, Luxemburgista, Tšekistä, Tanskasta, Suomesta, Ranskasta, Saksasta, Unkarista, Italiasta, Alankomaista, Norjasta, Puolasta, Portugalista, Venäjältä, Slovakiasta, Etelä-Afrikasta, Espanjasta, Ruotsista, Sveitsistä, Turkista, Iso-Britanniasta ja Irlannista.


Eurooppalaiset yritysjohtajat pitävät tulostamista keskeisenä innovointia ja ketteryyttä ajavana tekijänä

Eurooppalaiset yritysjohtajat pitävät tulostamista keskeisenä innovointia ja ketteryyttä ajavana tekijänä

Yritysjohtajien on tarkistettava käsityksiään tulostamisen roolista organisaatiossaan. Kun 69 % tämän hetken johtajista katsoo, että tulostaminen tulee lisäämään liikevaihtoa merkittävästi, ja 67 % käyttää tulostamista keinona erottautua kilpailijoistaan, on selvää, että tulostaminen on siirtynyt toimiston pölyisestä perähuoneesta yrityksen paraatipaikalle. 

Uudet tulostuskeinot luovat perustan strategiselle ketteryydelle ja innovoinnille. 39 % on ottanut uudet tulostusteknologiat käyttöön hyödyntääkseen keinoälyä ja automaatiota.

Lue koko artikkeli


Uudet tulostusteknologiat mullistamassa terveydenhuoltoalaa

Uudet tulostusteknologiat mullistamassa terveydenhuoltoalaa

Valtaosa terveydenhuollon ammattilaisista käyttää uusia tulostusteknologioita voidakseen parantaa diagnostiikan tarkkuutta ja siten vähentää kuolleisuutta.
He käyttävät tulostusinnovaatioita myös yksilöllisten implanttien ja proteesien valmistuksessa, mikä nopeutensa ansiosta lyhentää potilaiden sairaalassa viettämää aikaa.

Lue koko artikkeli


Digitaalinen valmistaminen ja 3D-tulostaminen nousussa tulevaisuuden taidoiksi

Digitaalinen valmistaminen ja 3D-tulostaminen nousussa tulevaisuuden taidoiksi

Valtaosa korkeakoulujen rehtoreista toteaa, että uudet taidot, joita voidaan oppia käyttämällä uusia teknologioita, kuten digitaalista valmistamista ja 3D-tulostamista, ovat ratkaisevan tärkeitä opinnoissa menestymiselle ja valmistavat opiskelijoita työmarkkinoille.
66 prosenttia rehtoreista katsoo, että uusiin tulostusteknologioihin investoiminen on merkittävä tapa houkutella uusia opiskelijoita sekä lisätä opiskelijoiden tyytyväisyyttä oppilaitokseen ja opetukseen.

Lue koko artikkeli


Uuden tulostusteknologian käyttöönotto asiakkaiden muuttuvien vaatimusten hyödyntämiseksi

Uuden tulostusteknologian käyttöönotto asiakkaiden muuttuvien vaatimusten hyödyntämiseksi

Rahoituspalvelualalla on käynnissä massiivinen murros. Kaikkialla Euroopassa vakiintuneet pankit siirtyvät ensisijaisesti digitaaliseen lähestymistapaan pystyäkseen kilpailemaan uusien haastajien ja startup-yritysten kanssa. 

83 % rahoituspalvelujen johtajista uskoo, että asiakkaiden paperitonta vuorovaikutusta ja personoitua pankkiasiointia koskevat muuttuvat odotukset ovat alalle haaste, joten uusien tulostusteknologioiden käyttö osoittautuu olennaiseksi keinoksi pyrittäessä lisäämään ketteryyttä ja kykyä vastata näihin vaatimuksiin.

Lue koko artikkeli


Vähittäiskauppiaat räätälöivät tuotteitaan ja nopeuttavat toimituksia tulostusteknologian avulla

Vähittäiskauppiaat räätälöivät tuotteitaan ja nopeuttavat toimituksia tulostusteknologian avulla

Asiakasuskollisuudesta kilpailevan vähittäiskaupan alan on pystyttävä ennakoimaan kuluttajien muuttuvia mieltymyksiä ja sopeuduttava niihin nopeasti. 

84 % vähittäiskaupan alan johtajista sanoo asiakkaiden haluavan lyhyempiä toimitusaikoja ja 74 % kertoo räätälöityjen tuotteiden kysynnän kasvaneen. Uusi tulostusteknologia antaa parhaat eväät kilpailukyvyn luomiseen. Erityisesti 3D-tulostus ja tarvetulostaminen auttavat vähittäiskauppiaita toteuttamaan tilauksia tehokkaammin kuromalla umpeen digitaalisten ja fyysisten esineiden välistä kuilua.

Lue koko artikkeli


Tulostuksen avulla saat enemmän aikaan pienemmällä vaivalla

Tulostuksen avulla saat enemmän aikaan pienemmällä vaivalla

Yhä useammat pk-yritykset arvioivat uudelleen suhdettaan tulostukseen. 3D-tulostus ja muut uudet tulostustekniikat tarjoavat mahdollisuuksia lieventää skaalausta ja kasvua vaikeuttavia esteitä. Jo 44 % pk-yrityksistä on investoinut 3D-tulostukseen, koska se auttaa niitä vähentämään varastointikustannuksia, nopeuttamaan asiakasten tarpeisiin vastaamista ja helpottamaan toimitus- ja kuljetusongelmia. Lisäksi 30 % yrityksistä suunnittelee investoivansa tähän tekniikkaan kahden seuraavan vuoden aikana.

Lue koko artikkeli